Troelli Trwy’r Oesoedd

Dydd Mawrth 13 Medi 2011

Troelli Trwy’r Oesoedd

Troelli Trwy’r Oesoedd

I nodi Diwrnod Troelli’n Gyhoeddus Byd Eang, bydd Castell Caernarfon yn croesawu Urdd Nyddwyr, Gwehyddwyr a Llifwyr Llyn ar ddydd Sadwrn 17eg o Fedi rhwng 11am-4pm. Bydd y nyddwyr a’r gwehyddwyr yn arddangos eu sgiliau ac yn defnyddio ffabrigau a llifynnau oedd yn gyffredin dros 700 mlynedd yn ôl pan oedd y Castell yn ei anterth.

Gwerthydau oedd yr offer oedd yn cael eu defnyddio ym Mhrydain ar y pryd cyn cyflwyno’r droell nyddu yn y drydedd ganrif ar ddeg, gyda defnyddiau megis cywarch, gwlân, llin a ffibrau danhadlen yn ffurfio sylfeini tecstilau’r cyfnod. Bydd Urdd Llyn yn defnyddio Tŵr Eryr y castell ar gyfer eu harddangosiadau.

Gobaith Urdd Llyn yw codi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r grefft a hybu diddordeb mewn gwlân. Byddent hefyd yn darparu gwybodaeth ar hanes nyddu a beth oedd pobl yn arfer nyddu yn ogystal ag enghreifftiau o droellau nyddu a gwerthydau, ac yn dangos pa blanhigion oedd pobl yn eu defnyddio er mwyn lliwio gwlân a llieiniau yn yr oesoedd canol.

Mae Cadw wedi cynnal cyfres o ddyddiau addysg i oedolion ar eu safleoedd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, ac mae nyddu wedi bod yn boblogaidd iawn ymhlith ymwelwyr â diddordeb mewn gwylio’r broses a chael rhoi cynnig arni eu hunain.

Mae rhagor o wybodaeth am Ddiwrnod Troelli’n Gyhoeddus Byd Eang ar www.wwsipday.com .