Castell Harlech ar Stampiau'r Post Brenhinol

Dydd Mercher 12 Hydref 2011

Castell Harlech ar Stampiau'r Post Brenhinol

Mae'r Post Brenhinol yn camu'n ôl i'r gorffennol i lansio'r cysylltiad Cymreig yn y gyfres ddiweddaraf o stampiau coffa sy'n dangos rhai o'r tirnodau mwyaf eiconig ledled y DU.

Er mwyn cynrychioli'r llythyren ‘H’, mae'r Post Brenhinol wedi cynnwys un o'r tirnodau enwocaf yng Nghymru, sef Castell Harlech, strwythur consentrig, sy'n arbennig o nodedig am ei borthdy enfawr.

Dywedodd Val Bodden, Rheolwr Cyswllt â'r Cyfryngau Cymru:
“Mae gan Gastell Harlech, a weithredai i bob pwrpas fel  prifddinas Cymru annibynnol rhwng 1404 a 1409 pan oedd yn nwylo Owain Glyndŵr, olygfeydd trawiadol dros Fôr Iwerddon. Mae'n creu delwedd hynod o bwerus ar stamp Dosbarth 1af.”

Mae'r stampiau A i Z yn dechrau gydag eiconau o'r llythrennau A-L y mis hwn (a gyhoeddwyd ar 13 Hydref) sy'n dathlu ardaloedd ledled y DU sy'n cael eu mwynhau gan filiynau o bobl, megis Angel y Gogledd, Tŵr Blackpool, Stryd Downing, Jodrell Bank a Phriordy Lindisfarne.

“Yn ogystal â bod yn dirnodau a drysorir, maent hefyd yn adlewyrchu'r amrywiaeth o strwythurau a golygfeydd a geir ledled y DU,” dywedodd.

Gwelodd Castell Harlech, a adeiladwyd gan Edward I yn ystod ei oresgyniad o Gymru, sawl ymosodiad a gwarchae pan oedd yn cael ei ddefnyddio fel amddiffynfa. Mae'r gwarchae ar y castell a barodd saith mlynedd, yn ystod Rhyfeloedd y Rhos, yn cael ei goffau yn y gân enwog "Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech".

Dywedodd Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth:  “Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu amgylchedd hanesyddol Cymru ac mae'n wych bod Castell Harlech wedi'i gynnwys yn y gyfres hon o stampiau.

“Mae Arian Ewropeaidd wedi'i ddyrannu ar gyfer gwelliannau newydd i'r castell. Ar ôl eu cwblhau, bydd y gwelliannau hyn yn ei gwneud yn bosibl i gynnal mwy o ddigwyddiadau a gweithgareddau mewn mannau dan do a fydd ar gael am y tro cyntaf ers bron 400 o flynyddoedd.  Mae canolfan groeso newydd wrthi'n cael ei datblygu hefyd. Bydd hyn oll yn rhoi profiad mwy gwerthfawr fyth i ymwelwyr ddysgu am hanes a threftadaeth yr ardal.”

Dywedodd Marilyn Lewis Cyfarwyddwr Cadw - gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru:  

“Mae Castell Harlech yn heneb ysbrydoledig, a saif ar ben craig sy'n edrych dros arfordir hardd gogledd Cymru. Mae'n lle gwych i ymweld ag ef ac rydym am sicrhau ei fod yn hygyrch i bobl o bob oedran. Mae Castell Harlech, sy'n safle Treftadaeth y Byd, yn ddewis ardderchog fel heneb i'w dathlu ar un o stampiau'r Post Brenhinol.”