Gwledd a Ffantasi yn Ffair Ganoloesol Caerffili

Dydd Gwener 04 Tachwedd 2011

Gwledd a Ffantasi yn Ffair Ganoloesol Caerffili

Gwledd a Ffantasi yn Ffair Ganoloesol Caerffili

Mae dod o hyd i anrheg Nadolig gwreiddiol yn un peth, ond pan fo’r siopa yng nghwr castell o’r drydedd ganrif ar ddeg gydag adloniant ym mhob man, fyddwch chi byth yn brin o ysbrydoliaeth. Bydd Ffair Nadolig Ganoloesol Caerffili yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn y 10fed a dydd Sul yr 11eg o Ragfyr yn y dref (9.30am gorymdaith drwy’r dref) a’r castell (10am-4pm). Ewch yn ôl i ymweld ag Oes Ganoloesol yn llawn pebyll, sesiynau brwydro a masnachwyr o bell ac agos, sy’n cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch lleol.

Bydd y stondinau’n cynnwys gwisgoedd canoloesol i blant, cerfluniau a gemwaith, cleddyfau a tharianau, gwaith lledr canoloesol, gwehyddu basgedi, gof, stondinau gwydr a thurnio coed.

Bydd Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, a Chyngor tref Caerffili yn cydweithio eto eleni er mwyn sicrhau fod ymwelwyr yn mwynhau profiad unigryw golygfeydd, synau ac arogleuon tref a chastell prysur yn paratoi ar gyfer y Nadolig. Bydd rhywbeth at ddant pawb, yr hen a’r ifanc fel ei gilydd yn y castell, o orchestion Fiery Jack i’r  hynod Dragon Wye Ten, ac wrth gwrs, fyddai’r Nadolig ddim yr un fath heb ymweliad gan yr hen ŵr â’r barf gwyn, Siôn Corn, fydd yn ymweld â’r castell dros y penwythnos.

Gall siopa ar gyfer y Nadolig godi chwant bwyd ar unrhywun, a bydd digonedd o fwydydd gwahanol i blesio pawb ar gael, gan gynnwys enillwyr cystadleuaeth y Great British Pie sy’n cael eu creu gan Elm Tree Foods o Gasnewydd. Mae’r rhain yn cynnwys pastai crwst brau Hommity, sy’n llawn garlleg wedi’i goginio, caws Cheddar a chaprau deisiog, heb anghofio’r Pei Cig Eidion, sy’n cael ei wneud gyda chwrw tywyll, sy’n siarad drosto’i hun. Hefyd ar werth fydd y Pei Gellyg a Phorc sydd wedi ennill Gwobr Aur ac sy’n cael ei wneud gyda phorc wedi’i goginio mewn seidr coeden llwyfen wedi’i lapio mewn crwst brau a chaws glas. Gwledd i bawb yn y strafagansa Ganoloesol.

Dywedodd Collette Crew o gwmni Elm Tree Foods, “Fe fyddwn yn cynnig ein pastai yn Ffair Ganoloesol Caerffili er mwyn i ymwelwyr allu’i brynu a’i gymryd adref, neu i’w bwyta wrth law fel dantaith cynnes ar ddiwrnod gaeafol.

“Rydym y hoff iawn o’r Ffair Ganoloesol yng Nghaerffili, yr holl awyrgylch o Nadolig gynt â’r traddodiadau canoloesol.  Rwy’n caru aroglau’r pren ar glo yn llosgi yn y tân, blas y gwin cynnes neu’r seidr poeth sy’n cynhesu’r dwylo wrth iddo hudo’r bol. Ar ben hyn i gyd mae’r perfformwyr a’r difyrwyr yn ardderchog wrth iddynt gysylltu â phawb.  Mae’r lleoliad mor anhygoel, petai chi’n rhoi’ch ffôn symudol i lawr, allech yn wir fod nôl mewn amser.  Mae hyn yn ddigwyddiad yr ydym yn edrych ymlaen ato’n fawr.”

Ymhlith y stondinau eraill mae Pigs in a Bun, Frantastic Crepes, Popty Cara a Martin’s Jerked Meats. Er mwyn gwlychu’r gweflau bydd stondinau diod ar y safle lle cewch flasu’r medd gorau a diodydd poblogaidd Crimson Moon a’i thema ganoloesol. Gallwch flasu’r medd gorau y Banquet neu’r Moniack efallai, er bod rhaid bod yn eithaf dewr i’w blasu.

Bydd gan gellweiriwr Castell Caerffili hanesion difyr a straeon digri i’ch llonni.  Bydd cyfle i blant ymarfer eu sgiliau cleddyfau gyda Sir Andrew, Marchog Cadw, yn ei ‘ysgol farchog’.  Peidiwch â methu’r perfformiadau byw, sy’n cynnwys cerddoriaeth, dawns a sesiynau brwydro gyda Lion Rampart, golygfeydd canoloesol gan Wŷr Rhydd Gwent a Sons of the Dragon yn arddangos eu sgiliau saethu ymhlith sioeau gweledol eraill. Bydd yr Hautbois yn mynd â’u trol o gwmpas i berfformio tra bod y Mirage Mummers yn actio’u dramâu drwy gydol y dydd.

Yn ogystal â’r Ffair Ganoloesol sydd ymlaen yn ystod y dydd, bydd Castell Caerffili hefyd yn croesawu illuminata, un o’r sioeau golau a sŵn digidol mwyaf trawiadol o’i math, dros gyfnod o dair noson ar 9, 10 ac 11 o Ragfyr. Wrth i len y gwyll ddisgyn, bydd muriau cwrt mewnol y castell yn cael eu trochi mewn goleuni, gan greu gwledd anhygoel i’r synhwyrau. Bydd darluniau a synau yn cyfleu canrifoedd o hanes y cadarnle hwn yn ymddangos yn hudol o’ch blaen. Mae hyn i gyd yn rhad ac am ddim, gyda dwy sioe bob nos, am 5.30pm a 6.30pm.

Wedi laru ar yr hen bartïon Nadolig arferol? Oes gennych awydd mynd i barti mewn castell? Yn ogystal â’r Illuminata bydd cyfres o wleddoedd canoloesol ar y 9, 10 ac 11 o Ragfyr yn y Neuadd Fawr. Byddwch yn sicr o lond bol o fwyd a digonedd o hwyl yn dilyn ail berfformiad yr Illuminata pob nos. Am £30 y pen (10% o ostyngiad i 10 neu fwy), byddwch yn barod i anghofio’r byd modern am ychydig oriau a mwynhau gwledd draddodiadol. Os prynwch chi docyn gwledd o flaen llaw byddwch hefyd yn derbyn mynediad am ddim i’r Castell yn ystod y dydd fel rhan o’r Ŵyl Nadolig Ganoloesol. Gallwch brynu tocynnau yn y Castell neu drwy ffonio + 44 (0)29 2088 3143.