Cyfnod cau blynyddol Castell Coch

Dydd Iau 24 Tachwedd 2011

Castell Coch

Castell Coch

Bydd Castell Coch ar gau o ddydd Mawrth 3 Ionawr 2012 i ddydd Gwener 27 Ionawr 2012 er mwyn ailbaentio mur grisiau Tŵr y Gorthwr i helpu i sefydlogi arwynebau, gwneud mân atgyweiriadau pren i bont godi'r fynedfa, gosod y mecanwaith cloi a chynnal y rhaglen glanhau dwys flynyddol o holl arteffactau, dodrefn ac arddangosfeydd y castell.