Nadolig cynnar i ffans Merlin yng Nghastell Caerffili

Dydd Mawrth 29 Tachwedd 2011

Castell Caerffili

Castell Caerffili

Efallai fod cefnogwyr brwd y gyfres lwyddiannus BBC Cymru Wales Merlin wedi sylwi ar olygfa drawiadol Castell Caerffili’n ymddangos ar y gyfres ambell waith yn y gorffennol. I’r rhai sydd wrth eu bodd â’r gyfres a’r castell fel ei gilydd, mae Cadw a BBC Cymru Wales wedi dod at ei gilydd er mwyn dangos y bennod olaf ond un yng nghyfres Merlin cyn iddi ymddangos ar deledu am y tro cyntaf. Bydd y rhaglen, na fydd yn cael ei darlledu ar BBC One tan yn hwyrach ym mis Rhagfyr, yn cael ei dangos ar ddydd Sul 11 Rhagfyr yn Neuadd Fawr y castell i gyd-fynd â’r Ffair Ganoloesol dros benwythnos dydd Sadwrn 10 a dydd Sul 11 Rhagfyr (10am-4pm).

Yn ogystal â’r dangosiadau, bydd gwisgoedd gwreiddiol o’r gyfres yn cael eu harddangos, a bydd arddangosfa ffotograffig a sgrin werdd yn cael ei gosod ar y dydd Sadwrn fydd yn galluogi i ffans gael llun o’u hunain o fewn byd hudol Merlin.

Bydd 20 Tocyn Aur yn cael eu cuddio o amgylch y castell ar ddydd Sadwrn y 10fed o Ragfyr, a bydd pob un a ddaw i’r fei yn rhoi mynediad i deulu o hyd at 4 i mewn i un o’r dangosiadau ynghyd â mynediad i’r castell ar y dydd Sul yn rhad ac am ddim. Bydd 130 o docynnau eraill yn cael eu dyrannu i ymwelwyr fydd wedi talu am fynediad i’r castell ar ddydd Sul 11 Rhagfyr, felly’r cyntaf i’r felin fydd hi!

Y dangosiadau Merlin yw’r ychwanegiad diweddaraf i’r wledd o adloniant sydd ar gael yn y Castell Canoloesol fel rhan o Ffair Nadolig Ganoloesol Caerffili. O fewn muriau’r castell bydd cyfle i ymwelwyr gamu yn ôl mewn amser i oes ganoloesol gyda gwersyllfaoedd hanesyddol yn llawn bwrlwm, gornestau a masnachwyr o bell ac agos, a stondinau’n cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch lleol.