Aelodau Cadw yn cael mynediad am ddim i safleoedd hanesyddol Ynys Manaw

Dydd Iau 15 Rhagfyr 2011

Castell Peel

Castell Peel

Mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, a The Friends of Manx National Heritage (FMNH), wedi arwyddo cytundeb cilyddol fydd o fudd i aelodau’r ddau sefydliad. Gyda theithiau awyren i Ynys Manaw bellach ar gael o Ynys Môn dyma amser gwych i ymwelwyr o Gymru ac Ynys Manaw fynd i archwilio’r dreftadaeth hynafol arbennig sydd gan y naill le a’r llall mewn digonedd.

O’r 1 o Ionawr 2012, bydd modd i aelodau Cadw ddefnyddio eu cardiau aelodaeth mewn safleoedd MNH ar Ynys Manaw, ac yn yr un modd bydd aelodau FMNH sy’n byw ar Ynys Manaw yn gallu defnyddio eu cardiau nhw mewn unrhyw un o safleoedd hanesyddol Cadw.

Dywedodd Carys Hewitt, Rheolwr Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus Cadw, 'Mae’n newyddion gwych ein bod yn gallu cynnig y fraint atodol hon i aelodau Cadw ac FMNH. Rwy’n siŵr y bydd aelodau Cadw yn falch iawn o wybod y gallant fwynhau safleoedd ffantastig Ynys Manaw, megis yr Amgueddfa Manx, Castell Peel a llawer mwy, yn rhad ac am ddim.'

'Rydym am groesawu ymwelwyr newydd i’n henebion, ac rydym yn sicr y bydd aelodau FMNH yn mwynhau archwilio’r amrywiaeth eang o safleoedd Cadw yma yng Nghymru. Mae’r rhan fwyaf o’n safleoedd yn agored drwy gydol y flwyddyn ac mae rhaglen ddigwyddiadau wych yn cael ei chynnal drwy’r flwyddyn. Boed yn ddiwrnod mewn ysgol gleddyfa neu’n noson yn cael eu swyno gan sioe sain a goleuadau digidol, bydd croeso Cymreig cynnes yn eu disgwyl.'

Ychwanegodd Nicola Pemberton, Swyddog Gweinyddol a Datblygu FMNH, 'Rwy’n falch iawn o gael cyhoeddi’r anrheg Nadolig cynnar hwn i aelodau FMNH, fydd yn ychwanegu’n fawr at y buddion o fod yn aelod o FMNH. Rydym wedi bod yn gweithio gyda’n cyfoedion yn Cadw i sicrhau bod ein safleoedd unigryw ar gael i’n gilydd, a’r cytundeb hwn yw canlyniad y gwaith hwnnw. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu aelodau Cadw i Ynys Mannaw ac rwy’n sicr y bydd aelodau FMNH yn mwynhau ymweld â safleoedd arbennig Castell Conwy, Abaty Tyndyrn a Chastell Caernarfon, ymhlith eraill.'