Safle hanesyddol ABATY NEDD yn chwilio am geidwad allweddi

Dydd Iau 12 Ionawr 2012

Abaty Nedd

Abaty Nedd

Mae Abaty a Phorthdy Nedd yn chwilio am geidwad allweddi ymroddedig i fod yn gyfrifol am gadw golwg ar yr heneb o ddydd i ddydd a'i chadw'n glir o sbwriel.

Telir ffi fach am y swydd, sy'n cynnwys rhoi gwybod i Cadw am unrhyw ddifrod neu fandaliaeth a rhoi gwybod i'r heddlu am unrhyw weithgareddau annymunol ar y safle.  Ynghyd â chlirio sbwriel, bydd ceidwad yr allweddi yn cadw llygad ar gyflwr yr heneb o ddydd i ddydd. Caiff ceidwad yr allweddi restr lawn o enwau cyswllt gan gynnwys rhai y tu allan i oriau.

Sefydlwyd yr abaty'n wreiddiol fel cangen o Savigny yn 1130, ac fe'i hymgorfforwyd i urdd y Sistersiaid yn 1147. Mae'r adfeilion yn cynnwys dau brif adeilad, sef mynachdy Sistersaidd canoloesol a thŷ Tuduraidd mawr.

Dywedodd Jayne Rowlands, Pennaeth Gwasanaethau Ymwelwyr a Busnes Cadw, 'Heneb agored yw Abaty Nedd y gall ymwelwyr gael mynediad iddi am ddim. Mae gan geidwad yr allweddi rôl hanfodol i'w chwarae'n lleol drwy sicrhau bod y safle bob amser mewn cyflwr da ac yn edrych ar ei orau i ymwelwyr. Byddai'n gyfle delfrydol i rywun â diddordeb mewn gofalu am heneb wirioneddol ddeniadol ac a fyddai'n falch o ofalu am Abaty Nedd.'  

Os ydych o'r farn y gallwch ateb yr her hon, ysgrifennwch at Jill Brinkworth, Swyddog Cymorth Eiddo, Gwasanaethau Ymwelwyr a Busnes, Cadw, Plas Carew, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QQ neu anfonwch e-bost at jill.brinkworth@wales.gsi.gov.uk

Dyddiad cau 13 Chwefror 2012.