Dau ddireidus yn ymweld â Blaenafon

Dydd Llun 06 Chwefror 2012

Dau ddireidus yn ymweld â Blaenafon

Dau ddireidus yn ymweld â Blaenafon

Wrth ffilmio ar gyfer y gyfres CBBC, Jedward’s Big Adventure cafodd y ddeuawd ryfeddol Jedward dipyn o sioc wrth ymweld â Safle Treftadaeth y Byd Gweithfeydd Haearn Blaenafon.

Fe drodd yr efeilliaid Gwyddeleg eu cefn ar eu bywydau fel sêr enwog er mwyn dod yn dywyswyr yn eu sioe CBBC newydd sbon, llawn cyffro. Ar gyfer y rhaglen mae’r ddau’n teithio i rai o atyniadau twristiaeth mwyaf poblogaidd y wlad ac yn cystadlu i roi’r teithiau tywys gorau gyda chymorth rhai o’u ffrindiau adnabyddus.

Cafodd y ddau 24 awr yn unig i ddysgu poeth oedd angen ei wybod am safle Treftadaeth y Byd Blaenafon gan arbenigwyr, cyn gorfod cyflwyno’r ffeithiau i grŵp o dwristiaid mewn ffordd y gallan nhw yn unig ei wneud.

Yn y bennod, fydd yn cael ei darlledu ar ddydd Mawrth 7fed o Chwefror, bydd y pâr â’u gwalltiau gwyllt ym Mlaenafon gyda chyflwynwyr ‘Friday Download’ Rochard Wisker a Ceallech Spellman mewn cwest arbennig i ddarganfod mwy am y Chwyldro Diwydiannol.

Mae John ac Edward hefyd yn plymio naw deg medr o dan y ddaear i brofi tywyllwch pwll glo, ac ail-greu gweithfeydd haearn gweithredol gyda digon o fwg. Er mwyn dangos sut oedd ceffylau’n arfer tynnu cychod camlas yn llawn o lo ar hyd y gamlas, mae John a’i ffrind Richard yn gwisgo fel ceffyl panto.

Bydd y tîm buddugol yn cael eu gwobrwyo gyda gwers arbennig ar sut i yrru trên stem, tra bod y rhai sy’n colli yn gorfod bwyta powlen o rual afiach. Pwy fydd yn fuddugol ac yn cael eu coroni fel y tywyswyr gorau?

Dywed Jedward, 'Rydym ni wirioneddol wedi mwynhau gwneud y sioe yma ar gyfer CBBC. Rydym ni wedi dysgu cymaint am y safle Treftadaeth y Byd yma, ac os yw popeth arall yn methu, mi fedrwn ni wastad gael swyddi fel tywyswyr teithiau i Cadw!'

Dros y tair blynedd ddiwethaf, mae taith Jedward i enwogrwydd wedi bod yn anhygoel. Gydag albwm platinwm, sioe deledu realiti eu hunain a thaith a werthodd yn llwyr o dan eu beltiau, mae’r efeilliaid carismatig a gwallgof yn barod ar gyfer yr her nesaf.

Mae un peth yn sicr, gall y gwylwyr ddisgwyl gwallgofrwydd, anrhefn a llawer iawn o hwyl gan y brodyr direidus.