Huw Edwards Yn Cyflwyno Rhaglen Nodedig Newydd The Story of Wales

Dydd Gwener 24 Chwefror 2012

The Story of Wales

Huw Edwards

Huw Edwards

Bydd y darlledwr Huw Edwards yn adrodd hanes Cymru o'r oes gynhanesyddol hyd heddiw mewn cyfres deledu nodedig a gomisiynwyd gan BBC Cymru, mewn partneriaeth â'r Brifysgol Agored yng Nghymru a chyda chefnogaeth Cadw.

Bydd The Story of Wales , un o gyfresi mwyaf uchelgeisiol BBC One Wales erioed yn olrhain hanes y genedl o 30,000 o flynyddoedd yn ôl hyd heddiw.

O'r Oes Iâ i'r Oes Wybodaeth, mae Huw yn dod â stori hudol, gyffrous a rhyfeddol ein cenedl yn fyw.

Mae The Story of Wales yn llawn arwyr a gorchestion, breuddwydion mawr ac ymdrechion glew. O wlad storïwyr dyma stori y wlad ei hun a'r bobl sydd wedi ei ffurfio. Mae Huw yn adrodd hanes cyfareddol ein cenedl, sydd wedi'i ffilmio ledled Cymru, gan ddefnyddio ail-luniadau dramatig a CGI syfrdanol.

Mae The Story of Wales yn dechrau drwy ail-greu'r angladd ddynol gynharaf y gwyddys amdani yng Ngorllewin Ewrop - sef angladd ‘Dynes Goch’ Ogof Pen-y-fai - 30,000 mlynedd yn ôl. Cawn glywed hanes Hywel Dda yn uno Cymru o dan un gyfraith, y Cymry yn llys y Tuduriaid, y newidiadau enfawr yn y wlad gyda dyfodiad y pyllau glo a'r gweithfeydd haearn - ynghyd â'r datblygiadau technegol ac addysgol arloesol a sicrhaodd fod Cymru ar flaen y gad yn y Chwyldro Diwydiannol - hyd at ddatganoli heddiw.

Meddai Huw Edwards, 'Mae hon yn freuddwyd i mi. Pwy na fyddai'n cael ei wefreiddio gan yr her o adrodd hanes y genedl?

'Mae wedi bod yn amser hir. Y gyfres deledu fawr ddiwethaf ar hanes Cymru oedd The Dragon Has Two Tongues yng nghanol y 1980au, pan oedd y mawreddog Gwyn Alf Williams a Wynford Vaughan-Thomas yn ymrafael â'i gilydd mewn un o'r cyfresi hanes gorau a welwyd erioed ym myd teledu Prydeing. Felly mae tipyn o her o'n blaenau.

'Rwyf yn ymwybodol bod gweithio ar y gyfres hon - cyfle sydd ond yn codi unwaith mewn cenhedlaeth - yn fraint o'r mwyaf. Yn anad dim, mae angen i The Story of Wales gydio yn nychymyg cynulleidfaoedd yng Nghymru a thu hwnt. Wedi'r cyfan, mae gennym dipyn o stori i'w hadrodd.'

Mae cyfres ddwy raglen The Making of the Story of Wales, sy'n dechrau ar BBC Two Wales nos Lun, Mawrth 5, yn edrych yn fanylach ar y ffordd y mae'r rhaglen yn dod â hanes yn fyw, yn ystyried ymhellach beth rydym yn ei gasglu o hen dystiolaeth, ac yn gofyn sut y gall hynny newid wrth i dechnolegau a syniadau newydd ymddangos sy'n gwneud i ni ailfeddwl.

Mae gan y gyfres wefan benodol bbc.co.uk/storyofwales hefyd lle gall pobl gael mwy o wybodaeth am y gyfres, gwylio darnau bach o'r gyfres a gweld pa ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal ledled Cymru.

Mae The Story of Wales yn dechrau nos Lun, Chwefror 27, BBC One Wales, 9.00pm.