Plant ysgol yn dod â hanes archeolegol y Fro yn fyw

Dydd Mercher 21 Mawrth 2012

Siambr Gladdu Tinkinswood

Siambr Gladdu Tinkinswood

Bydd plant ysgolion cynradd ym Mro Morgannwg yn helpu i ddod â hanesion cudd siambr gladdu Tinkinswood yn fyw Ddydd Iau, 22 Mawrth a Dydd Gwener, 30 Mawrth, pan fyddan nhw'n ail-greu seremoni ddefodol hynafol trwy gyfrwng perfformiad byw.

Mae'r prosiect 'Creu a Chracio', a ariennir gan Cadw, yn amcanu i roi cyfle i ddisgyblion ysgol ddysgu am arferion cynhanes y cyfnod  Neolithig mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol.  

Dechreuodd y plant, rhwng 10 ac 11 oes o ysgolion cynradd Sain Nicolas a Llanbedr y Fro, ar eu hymchwil wrth fynd ar drip i Amgueddfa Genedlaethol Cymru i weld sut oedd bywyd i bobl Neolithig tua 6,000 o flynyddoedd yn ôl, cyn ymweld â'r safle eiconig. 

Trwy gyfres o weithdai yn yr ysgolion ac ar y safle, creodd y plant eu llestri clai eu hunain er mwyn myfyrio ar yr arteffactau a ganfuwyd yn Tinkinswood, yn ogystal â dysgu sut i wneud synau tebyg i'w cyndeidiau gan ddefnyddio lleisiau, offerynnau a thechnoleg cerddoriaeth wedi eu cyfuno a cherdd a drama mewn paratoad ar gyfer eu perfformiad. 

Bydd dros 60 o blant yn cymryd rhan yn y perfformiadau, fydd yn eu gweld yn selio dymuniad trwy chwalu eu llestri a wnaed â llaw a'u hychwanegu at bentwr o ddarnau, er mwyn ail-greu seremoni ddefodol Neolithig hanesyddol lle'r oedd pobl yn torri a rhannu'r eiddo roedden nhw'n eu trysori.   

Dywedodd Dr. Ffion Reynolds, Archeolegydd Cymunedol gyda Cadw: 'Mae'r prosiect Creu  a Chracio wedi cipio dychymyg plant trwy ddull ymarferol o ddysgu. Maen nhw'n cael cyfle i ddysgu yn yr awyr agored ac ystyried y syniad o werth yn y byd modern. Mae'n wych eu gweld yn ymwneud â'u hanes lleol mor frwdfrydig gan helpu i ddod â stori'r safle hynod hon yn fyw fel y gall y gymuned gyfan ei mwynhau.'

Mae partneriaid eraill yn y prosiect yn cynnwys Cyngor Archaeoleg Prydain, Cerddora,  Archeoleg a Chrefydd ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Mae perfformiad Ysgol Gynradd Sain Nicolas yn cael ei gynnal am 2.30pm Ddydd Iau, 22 Mawrth 2012 a bydd perfformiad Ysgol Gynradd Llanbedr y Fro am 2.30pm Ddydd Gwener, 30 Mawrth 2012.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach cysylltwch â Dr. Ffion Reynolds yn Cadw ar 01443 336042.