Rhagor i ymwelwyr yng Nghastell Conwy

Dydd Mawrth 10 Ebrill 2012

Adeg tymor newydd y gwanwyn, bydd canolfan ymwelwyr Castell Conwy’n agor ar ôl gwaith adnewyddu sylweddol, a ddechreuodd ym mis Ionawr 2012.

Castell Conwy

Castell Conwy

Y ganolfan ymwelwyr yw’r brif fynedfa i’r safle Treftadaeth Byd a bydd y ganolfan ar ei newydd wedd yn cynnig croeso cynnes wrth i ymwelwyr gael cyfle i bori yn y siop newydd a defnyddio cyfleusterau gwell.

Mae gan y castell hefyd adnoddau gwybodaeth a dehongli newydd. Mae cwmni cynhyrchu animeiddio Dinamo — crewyr y rhaglen deledu blant lwyddiannus, Rastamouse — wedi creu animeiddiad llawn hwyl i gyflwyno’r castell i ymwelwyr.

Yn ogystal, mae pump artist Cymreig wedi creu gweithiau a ysbrydolwyd gan y castell a’i hanes. Mae’r rhain yn cynnwys ffenestri gwydr lliw, delw o Edward I, lle tân digidol a giard pren a wnaed gyda thechnegau gwaith coed canoloesol. Bydd coron tywysogion Gwynedd yn codi o Dwr y Carchar i gyfleu ysbryd anorchfygol pobol Cymru.

Ond does dim angen i selogion cestyll boeni. Ochr yn ochr â’r gweithiau celf bydd set newydd o fyrddau gwybodaeth, yn cynnwys darluniau ail-greu. A bydd ymwelwyr iau yn dal i allu archwilio’r castell gyda’r llwybr Ditectif Amser poblogaidd.

Meddai David Penberthy, pennaeth dehongli a dysgu gydoloes i Cadw, ‘Rydym wastad yn chwilio am ffyrdd arloesol a chreadigol i dynnu pobl i mewn i’n hanes ac mae defnyddio artistiaid yn cynnig ffordd hollol newydd o archwilio ein gorffennol. Trwy gynnig y stori mewn sawl ffordd wahanol — trwy lwybr plant, byrddau gwybodaeth neu weithiau celf — bydd Conwy’n cael ei agor i gynulleidfa ehangach.’

Ar ben y datblygiadau newydd hyn, mae app ffôn clyfar yn cael ei greu i helpu ymwelwyr i ddysgu am y castell am waliau tref Conwy. Bydd bywyd yn y drydedd ganrif ar ddeg yn cael ei gyfleu gyda thechnoleg yr unfed ganrif ar hugain, gan hyrwyddo taith Cadw i’r wybren seibr!