Digwyddiadau Calan Mai Hudol dros benwythnos gwyl y banc

Dydd Iau 19 Ebrill 2012

Mae sesiynau adrodd straeon cyfareddol a theithiau o gapeli swynol, plastai hardd a chestyll hudol ymysg cyfres o ddigwyddiadau i’r teulu a gynhelir ledled safleoedd Cadw yng Ngogledd Cymru dros benwythnos gwyl y banc Calan Mai yn rhan o dymor twristaidd yr haf.

Digwyddiadau Calan Mai Hudol dros benwythnos gwyl y banc

Digwyddiadau Calan Mai Hudol dros benwythnos gwyl y banc

 Derbynia 127 o safleoedd hanesyddol Cadw dros ddwy filiwn o ymwelwyr pob blwyddyn, a gyda dros 6,000 o flynyddoedd o hanes i’w archwilio ledled Cymru, mae Cadw yn disgwyl croesawu nifer sylweddol o bobl leol ac ymwelwyr dros benwythnos gwyl y banc (5-7 Mai 2012).

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Mae safleoedd a phrofiadau treftadaeth yn gwneud cyfraniad arwyddocaol i werth £4.2 biliwn o wariant twristaidd yng Nghymru pob blwyddyn, gydag atyniadau naturiol, cestyll a safleoedd hanesyddol ar frig yr atyniadau a ymwelwyd gan 72% o’r ymwelwyr sy’n aros yng Nghymru.

Gall hoffwyr diwylliant a dilynwyr rygbi fwynhau teithiau tywysedig o amgylch Cestyll y Fflint a Talacharn neu archwilio Capel swynol y Rug a mynachdy tawel Valle Crucis.

I unrhyw un sy’n mwynhau celf Gymreig, bydd Oriel Giles ym Mhont-y-clun yn cynnal arddangosfa yn canolbwyntio ar henebion Cadw yng Nghastell Coch.

Gall plant fwynhau dathliad hudol o fywyd y Dywysoges Gwenllian, clywed hanesion o’i bywyd cyffrous a chreu gwisgoedd tywysoges yng Nghastell Cydweli.

Am ragor o wybodaeth ar ddigwyddiadau, chwiliwch am Cadw ar Facebook neu ddilynwch @CadwWales ar Twitter.


Rhestr digwyddiadau

Dydd Sadwrn 05 Mai, 11am ac 1pm
Tywysydd Arbenigol y Castell, Castell Coch
Ymunwch mewn taith dywysedig o gampwaith aruthrol William Burges wedi ei osod ar ei bentir creigiog – ffoledd tylwyth teg a godwyd yn unswydd ar gyfer ardalydd Bute. Mwynhewch luniaeth am ddim yn ystafell de’r castell ar ddiwedd y daith.
£6 y pen, archebu yn y castell.

Dydd Sadwrn 05 Mai, amrywiol amserau yn ystod y dydd
Teithiau Castell, Fflint
Agorir Llwybr Arfordir Cymru, sy’n pasio heibio i Gastell y Fflint, yn swyddogol ar 5 Mai. I nodi’r achlysur, ewch ar daith o’r castell gyda’n tywysydd arbenigol, Ceidwad Sir y Fflint.
Mynediad fel arfer.
 
Dydd Sadwrn 05 Mai a Dydd Sul 06 Mai, 11am a 2pm
Y Castell Tuduraidd, Talacharn
Ymunwch â’r Fonesig Perrott, gwraig Syr John Perrott, am daith gyfareddol o’u plasty Tuduraidd hardd.
Mynediad fel arfer.

Dydd Sul 06 Mai a Dydd Llun 07 Mai, 11am – 4pm
Bywydau Canoloesol, Caernarfon
Ymunwch â Chymdeithas Ganoloesol Escafeld wrth iddynt archwilio bywydau pobl oedd yn byw yng nghastell aruthrol Edward I.
Mynediad fel arfer.

Dydd Sadwrn 05 Mai – Dydd Llun 07 Mai, 9.30am – 5pm
Treftadaeth Falch, Castell Coch
Bydd Oriel Giles o Bont-y-clun yn arddangos gwaith celf yn canolbwyntio ar henebion Cadw.
Mynediad fel arfer.

Dydd Llun, 07 Mai, 11am – 4pm
Calan Mai Hudolus, Cydweli
Dathliad Calan Mai o fywyd y Dywysoges Gwenllian. Gwrandewch ar hanesion ei bywyd cyffrous, creu gwisg tywysoges i chi’ch hun o sothach, neu beth am dynnu lluniau o’r dywysoges a golygfeydd o’i bywyd. Diwrnod o hwyl a chyffro i blant.
Mynediad fel arfer.

Dydd Llun, 07 Mai, 11am ac 1pm
Darganfod Capel y Rug
Archwiliwch y capel preifat coeth hwn o’r 17eg ganrif.
£6 y pen (yn cynnwys mynediad i’r safle).

Dydd Llun, 07 Mai, 11am – 4pm
Taith y Mynach, Valle Crucis
Ymunwch ag un o’r brodyr Sistersaidd am daith o’r mynachdy tawel.
£6 y pen (yn cynnwys mynediad i’r safle).