Byddwch yn rhan o wythnos gyffrous o ddigwyddiadau Cadw yng Ngŵyl y Gelli 2012

Dydd Iau 31 Mai 2012

Ymunwch â Cadw yng Ngŵyl y Gelli eleni am raglen lawn a chyffrous o ddigwyddiadau yn ac o amgylch stondin Hanes Cymru / History Wales o Ddydd Iau 31 Mai i Ddydd Sul 10 Mehefin.

Gŵyl y Gelli

Gŵyl y Gelli

Gyda'r ŵyl yn denu dros 250,000 o ymwelwyr y llynedd, mae gan Hanes Cymru / History Wales galendr llawn hwyl a gwybodaeth o ddigwyddiadau ar y gweill a fydd yn sicr o adlonni ac addysgu ymwelwyr o bob oed.

Sicrhewch fod gennych esgidiau cerdded wrth law ar Ddydd Mercher 6 Mehefin wrth i Judith Alfrey, Pennaeth Adfywio a Chadwraeth Cadw, arwain taith o'r Gelli hanesyddol yn cychwyn o borth y castell. Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim, ond darperir tocynnau i gyfyngu niferoedd, felly sicrhewch eich bod yn camu ymlaen ac archebwch o flaen llaw i gael golwg dreiddgar o hanes y Gelli. I archebu eich lle, anfonwch e-bost at cadwmarketing@wales.gsi.gov.uk  neu galwch mewn i stondin Hanes Cymru / History Wales yn yr ŵyl.

Mae Cadw yn gwahodd pobl o ledled Cymru i rannu eu 'Dymuniadau i Gymru' trwy gydol yr ŵyl trwy beintio cerrig crwn wedi eu hysbrydoli gan hanes Cymru a chreu etifeddiaeth o ddymuniadau i'r dyfodol. Bydd y cerrig yn rhan o'r arddangosfa Dymuniadau i Gymru yn Llys yr Esgob Tyddewi, sy'n brosiect Crochan a Ffwrnais - rhan o'r Olympiad Diwylliannol yng Nghymru - yn defnyddio celf i ysbrydoli pobl i ymgysylltu â mannau hanesyddol.

Mae uchafbwyntiau'r ?yl 11 niwrnod hefyd yn cynnwys Richard Suggett o Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru a fydd yn siarad am 'O Gastell Cricieth i Benarth Fawr'. Mae'r digwyddiad, sy'n cael ei gynnal am 8.00pm ar Ddydd Iau 7 Mehefin, yn cefnogi cyhoeddi'r canllaw Cymraeg i Gastell Cricieth.

Ar ddiwrnod olaf yr ?yl, Dydd Sadwrn 9 Mehefin, mae Cymdeithas y Cerddwyr yn trefnu taith o'r Gelli i Briordy Llanddewi Nant Hodni i dynnu sylw at y bererindod Crochan a Ffwrnais i Dyddewi. Bydd y daith gerdded 22 niwrnod yn cychwyn ar 16 Mehefin ac yn cyrraedd Tyddewi ar 7 Gorffennaf pan fydd y casgliad o Ddymuniadau i Gymru yn cael eu harddangos. Esgidiau cerdded a dillad gwrth-dd?r yn allweddol, a dewch â chinio a diodydd gyda chi. (Bydd bws yn dychwelyd o Landdewi Nant Hodni i'r Gelli).

25 o lefydd - archebu lle yn allweddol.
£5/tocyn (am ddim i aelodau Cymdeithas y Cerddwyr).
Ffoniwch Gymdeithas y Cerddwyr Cymru ar 02920 646 890.
www.pilgrimage2012.co.uk

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Gŵyl y Gelli www.hayfestival.com a dilyn Cadw a HanesCymru ar Facebook a Twitter. 

Mae Hanes Cymru / History Wales yn bartneriaeth rhwng Cadw, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Cymdeithas Tai Hanesyddol a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Mae digwyddiadau eraill a gynhelir ar stondin Hanes Cymru / History Wales yn ystod yr ŵyl yn cynnwys:

Cynhelir gweithdai creu llyfrau rhwng 10am-4pm, Dydd Sadwrn 2 Mehefin – Dydd Mawrth 5 Mehefin

Creu bathodynnau Pwll Mawr – 10am-4pm, Dydd Mercher 6 Mehefin a 10am-4pm, Dydd Gwener 8 Mehefin

Graffiti – 10am – 1pm Dydd Sadwrn 2 Mehefin – Dydd Sul 10 Mehefin