Trysorau cynhanes y gogledd-ddwyrain yn dod yn fyw mewn dathliad o’r Gemau Olympaidd

Dydd Mercher 04 Gorffennaf 2012

Mae Crochan a Ffwrnais, sef cyfres o ddigwyddiadau amlwg gan Lywodraeth Cymru i groesawu rhan arall o’r Olympiad Diwylliannol, yn dod i Ddinbych. Bydd Castell Dinbych yn dod yn fyw ddydd Sul 8 Gorffennaf rhwng 6.30pm a 9.30pm gyda Mantell, digwyddiad fydd yn adrodd stori hudolus a ysbrydolwyd gan drysorau cynhanes y Gogledd-ddwyrain ac Ynysoedd Prydain yn ehangach.

Mantell

Mantell

Bydd ymwelwyr yn cael eu harwain ar daith drwy’r castell lle bydd y stori’n cael ei datgelu trwy adrodd straeon, pypedwaith, animeiddio, cerddoriaeth, dawnsio a cherfluniau tân — gan ddod i ben mewn diweddglo hudolus a llachar wrth iddi nosi.

Mae Mantell yn un o wyth o ddigwyddiadau Crochan a Ffwrnais, fydd yn adrodd straeon hynod mewn mannau hynod yn rhai o safleoedd eiconig Cadw rhwng y 16 Mehefin â 17 Gorffennaf. Bydd miloedd o bobl ifanc yn rhannu hanes lliwgar eu cenedl o’r dechrau chwedlonol i’r cyfnod modern gydag ymwelwyr o bedwar ban byd. Ar y ffordd fe fyddan nhw’n darganfod amrywiaeth, sgiliau a thalentau’r 17,000 o bobl ifanc ac artistiaid fydd yn cymryd rhan. 

Mae Crochan a Ffwrnais yn bartneriaeth rhwng Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r prosiect yn rhan o Grym y Fflam, a chafodd ei ariannu gan Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth y Deyrnas Unedig, elusen annibynnol sy’n creu gwaddol barhaus o Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012 trwy ariannu talentau lleol i ysbrydoli creadigrwydd ar draws y Deyrnas Unedig.

Dywedodd Clare Williams, rhaglennydd digwyddiadau creadigol Crochan a Ffwrnais: ‘Rydyn ni’n edrych ymlaen yn eiddgar at yr hyn sy’n argoeli i fod yn berfformiad anhygoel yng Nghastell Dinbych. Bydd yr ymwelydd â Dinbych yn cael ei wahodd i fynd ar daith ffantastig. Bydd y stori’n cael ei dweud trwy bypedwaith, tân a ffilm. Caiff ymwelwyr eu gwobrwyo â gwledd syfrdanol a bythgofiadwy.’

Dywedodd Sue Phillips o Gyngor Sir Ddinbych, sy’n cynnal y digwyddiad ar gyfer Crochan a Ffwrnais: ‘Mae Mantell yn dweud stori arwrol sy’n debyg i’r Odyseia  gan Homer a gafodd ei ysbrydoli gan Fantell Aur yr Wyddgrug, y gwrthrych aur cynhanes mwyaf hyd yma i gael ei ddarganfod ar yr ynysoedd yma. Mae’r digwyddiad yma yng Nghastell Dinbych yn mynd i fod yn gyfle ffantastig i rannu’r chwedlau yma a dod â’n treftadaeth ddiwylliannol yn fyw. Mae pobl ifanc Dinbych wedi gweithio’n anhygoel o galed ar gyfer y digwyddiad ac rydyn ni i gyd wrth ein bodd i gael bod yn rhan o’r dathliadau gwych yma ar gyfer y Gemau Olympaidd.’

Mae tocynnau’n £2 yr un ac maen nhw ar gael o Lyfrgell Dinbych — 01745 816 313.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Mantell


Mae Cadw wedi gosod her i bobl i fynychu cynifer o ddigwyddiadau â phosibl er mwyn cael y cyfle i ennill un o bump aelodaeth flynyddol ar gyfer teulu. Am fanylion am sut i gymryd rhan mynnwch daflen Crochan a Ffwrnais mewn safle sy’n cymryd rhan.

I gael rhagor o wybodaeth am Crochan a Ffwrnais a sut y gallwch gymryd rhan, ewch i dudalen Crochan a Ffwrnais ar ein gwefan, chwiliwch am Cadw ar Facebook neu ar Twitter.

Dilynwch y daith ar-lein #CF12