Cadw yn cynnal dros 100 o ddigwyddiadau i roi Haf Cofiadwy i ymwelwyr

Dydd Gwener 20 Gorffennaf 2012

Cymerwch gam yn ôl mewn amser i weld y byd canoloesol yn cael ei ail-greu, i fwynhau dramâu Shakespeare yn adeiladau mwyaf eiconig Cymru, ac i weld diwylliant a thraddodiadau’r gorffennol mewn gwyliau cerdd a chelf byrlymus yn yr awyr agored.

Castell Rhaglan

Castell Rhaglan

Cymerwch gam yn ôl mewn amser i weld y byd canoloesol yn cael ei ail-greu, i fwynhau dramâu Shakespeare yn adeiladau mwyaf eiconig Cymru, ac i weld diwylliant a thraddodiadau’r gorffennol mewn gwyliau cerdd a chelf byrlymus yn yr awyr agored.

Wrth i 41% o bobl y Deyrnas Unedig baratoi i aros gartref ar eu gwyliau dros yr haf*, mae Cadw – y sefydliad sy’n gofalu am 127 o henebion Cymru – yn cynnal mwy na 100 o ddigwyddiadau rhwng dechrau Gorffennaf a dechrau Medi i ddod â threftadaeth Cymru’n fyw i ymwelwyr ei gweld.

Gallwch weld uchafbwyntiau’r digwyddiadau osod ac mae rhestr lawn ar gael yn http://cadw.cymru.gov.uk/Digwyddiadau
    

Hefyd, gallwch ‘hoffi’ Cadw ar Facebook a dilyn @CadwCymru ar Twitter gan ddefnyddio’r hashtag #hafcofiadwy i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.