Llofruddiaeth ganoloesol ganol haf yng Nghaerffili

Dydd Mercher 15 Awst 2012

Llofruddiaeth ganoloesol ganol haf yng Nghaerffili

Llofruddiaeth ganoloesol ganol haf yng Nghaerffili

Mae pobl leol ac ymwelwyr â Chaerffili yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn noson iasol o ddirgelwch llofruddiaeth ganoloesol ganol haf dan ofal Cadw yng Nghastell Caerffili nos Iau 23 Awst rhwng 7pm a 9.30pm.

Bydd y gwesteion yn ymuno â phatholegydd y Swyddfa Gartref a’r nofelydd troseddau canoloesol Bernard Knight i ddatrys llofruddiaeth o’r bedwaredd ganrif ar ddeg yn y Castell. Bydd y digwyddiad yn stori o frad, cenfigen, cynllwyn a llofruddiaeth. Bydd hon yn noson datrys dirgelwch â thro yn ei chynffon gyda sawl sgwarnog ar hyd y ffordd.

Ar ôl ‘canfod y corff marw’, bydd Bernard Knight yn trafod yr elfennau fforensig cyn mynd ymlaen ar daith o’r Castell i ddatrys dirgelwch y llofruddiaeth. Yna bydd y grŵp yn ymgasglu yn Neuadd Fawr Castell Caerffili i flasu diodydd a chanapés canoloesol wrth ddatrys y dirgelwch ar sail y cliwiau y byddan nhw wedi’u casglu ar hyd y daith, cyn cyfarfod â Siryf Morgannwg, Andrew de Bowes, a fydd yn siarad am y dystiolaeth.

Mae Castell Caerffili, sef y castell mwyaf yng Nghymru, o dan ofal Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, sy’n gweithio i sicrhau amgylchedd hanesyddol hygyrch sydd wedi’i ddiogelu’n dda. Mae’r castell yng nghanol Caerffili, ac mae’n gawr tawel, wedi’i amgylchynu gan gyfres o ffosydd ac ynysoedd dyfriog. Meddai Bernard Knight: “Nid digwyddiad llofruddiaeth ddirgel gyffredin o amgylch y bwrdd cinio fydd hyn. Bydd yr adeilad hanesyddol aruthrol yn lleoliad perffaith ar gyfer noson ddirgelwch llofruddiaeth. Gall y gwesteion ddisgwyl cael eu cyfareddu a’u difyrru wrth i’r noson ddatblygu.”

Dywedodd Adrienne Wood, Rheolwr Dysgu Gydol Oes Cadw: “Mae’r digwyddiad yma yn ffordd llawn dychymyg o ddod â hanes yn fyw yng Nghastell Caerffili. Caiff y gwesteion brofiad difyr iawn, a dysgu tipyn bach am fywyd yr oesoedd canol wrth gael hwyl.”

Bydd Cadw yn cynnal digwyddiad llofruddiaeth ddirgel arall yng Nghastell Caerffili nos Iau 20 Medi. Mae’r tocynnau yn £15 yr un a gellir eu prynu o ganolfan ymwelwyr Castell Caerffili, neu trwy ffonio 029 2088 3143.

I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau, ewch i www.cadw.cymru.gov.uk  chwiliwch am Cadw ar Facebook neu dilynwch @cadwcymru ar Twitter.