Drysau Agored i filoedd o ymwelwyr yn adeiladau mwyaf eiconig a safleoedd mwyaf narferol Cymru

Dydd Gwener 17 Awst 2012

Drysau Agored

Drysau Agored

Bydd adeiladau mwyaf eiconig a safleoedd mwyaf anarferol Cymru yn croesawu miloedd o ymwelwyr y mis nesaf fel rhan o raglen flynyddol Drysau Agored, pan fydd cannoedd o atyniadau, digwyddiadau a gweithgareddau yn agored yn rhad ac am ddim i ymwelwyr drwy fis Medi.

Mae Drysau Agored yn cael ei drefnu gan Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru gyda chymorth Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru ac mae’n cynnig cyfle i bobl leol ac ymwelwyr edrych ar agweddau newydd ar ddiwylliant a hanes Cymru.

O ysbyty o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg i dŷ weindio pwll glo, o’r theatr hynaf yng Nghymru i Wersyll Carcharorion Rhyfel ac o orsaf trydan dŵr i gestyll hynafol, gall ymwelwyr fwynhau pob math o adeiladau a safleoedd difyr Cymru, gan fod 400 ohonyn nhw ar gael i’w gweld.  

Bydd y nifer fawr o drysorau cudd a fydd yn agor i’r cyhoedd yn cynnwys adeiladau a safleoedd sydd fel arfer ar gau i’r cyhoedd, gan gynnwys ‘Hafoty’, tŷ neuadd canoloesol hardd yng ngofal Cadw yn ymyl Llansadwrn, Sir Fôn, a safle fferm rhestredig Gradd II sydd wedi’i adfer gan Ymddiriedolaeth Village Alive yn Sir Fynwy.

Bydd yna gyfle hefyd i weld sut mae Canolfan Reoli morglawdd mwyaf Cymru yn gweithio, pori yng nghasgliad llyfrau prin prifysgol a hyd yn oed dringo tŵr cloc eiconig sy’n sefyll ers dros gan mlynedd.

Drysau Agored yw’r rhaglen wirfoddoli fwyaf yn y sector treftadaeth gyda mwy na 700 o ddigwyddiadau sydd wedi’u trefnu gan aelodau o’r gymuned, gan gynnwys teithiau tywys, llwybrau treftadaeth, darlithoedd, arddangosfeydd a chyngherddau.

Dywedodd Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth: 'Mae Drysau Agored yn rhaglen wych sy’n rhoi cyfle i bawb edrych ar ei dreftadaeth leol. O arddangosfeydd ffotograffig i deithiau tywys, mae yna gannoedd o ddigwyddiadau cyffrous ledled y wlad i helpu i ddod â hanes Cymru’n fyw i ymwelwyr ei archwilio a’i fwynhau.'

Eleni mae’r ymwelwyr yn cael eu hannog i rannu eu profiad o raglen Drysau Agored drwy gystadleuaeth ffotograffiaeth sy’n cael ei chefnogi gan Cadw. I gael y manylion llawn am sut i ymgeisio, ewch i http://opendoorsdays.org.uk/?lang=cy  

Mae rhai o’r lleoliadau’n gyfyngedig o ran niferoedd neu mae’n rhaid archebu ymlaen llaw. Ewch i http://opendoorsdays.org.uk/?lang=cy i gael rhestr lawn o’r digwyddiadau a manylion y safleoedd sy’n cymryd rhan yn y rhaglen.

Mae Drysau Agored yn cael ei drefnu gan Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru gyda chymorth Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Mae’r rhaglen yn rhan o Ddyddiau Treftadaeth Ewrop sy’n cael ei gynnal drwy fis Medi ar draws 50 o wledydd i ddathlu pensaernïaeth a threftadaeth.