Eich Treftadaeth - Lleisio Eich Barn

Dydd Mawrth 18 Medi 2012

Eich Treftadaeth - Lleisio Eich Barn

Eich Treftadaeth - Lleisio Eich Barn

Hoffem glywed eich barn ar ddyfodol safleoedd archeolegol, adeiladau hanesyddol a pharciau a gerddi hanesyddol yng Nghymru.

Bu Cadw yn cynnal adolygiad o'r gwaith o ddiogelu treftadaeth yng Nghymru dros y chwech mis diwethaf, ac mae wedi cynnal nifer o weithdai i lywio'r gwaith hwn. 

Mewn partneriaeth â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) rydym bellach yn cynnal nifer o ddigwyddiadau 'galw heibio' ledled Cymru i drafod nifer o newidiadau arfaethedig i'r ffordd rydym yn diogelu ein treftadaeth yng Nghymru.  Bydd canlyniadau'r gwaith hwn yn bwydo i mewn i'r gwaith o ddatblygu Bil Diogelu Treftadaeth newyddd. Hoffem glywed am yr hyn sy'n bwysig i chi.

Dewch i'r digwyddiadau canlynol unrhyw amser rhwng 10:30 a 3:00 i drafod eich barn gyda Cadw am ddyfodol diogelu treftadaeth. Bydd Cadw yn rhoi trosolwg byr o'r cynnydd hyd yn hyn am 11:00 a 2:00, ond bydd pobl ar gael drwy'r amser i drafod dyfodol diogelu'r amgylchedd hanesyddol yng Nghymru.

24 Hydref, Capel Heol Awst, Heol Awst, Caerfyrddin

8 Tachwedd, Neuadd y Dref, Aberhonddu

20 Tachwedd, Neuadd y Dref, Conwy

Os oes gennych hanner awr yn rhydd, dewch i fynegi eich barn ar yr hyn sy'n bwysig i gymunedau lleol, sut y gallwn annog y gymuned i ymddiddori yn yr amgylchedd hanesyddol; p'un a yw'r system gyfredol o ddiogelu adeiladau hanesyddol yng Nghymru yn gweithio a llawer mwy!

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â cadwheritagebill@wales.gsi.gov.uk