Mae angen Ceidwad Allweddi ar y Castellnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Gwener 12 Hydref 2012

Mae angen Ceidwad Allweddi ar y Castellnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr

Mae angen Ceidwad Allweddi ar y Castellnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr

Mae'r Castellnewydd, ger Pen-y-bont ar Ogwr, gyda'i olygfeydd pellgyrhaeddol o dref hanesyddol Pen-y-bont ar Ogwr, yn chwilio am geidwad allweddi dynodedig i fod yn gyfrifol am gadw golwg ar yr heneb o ddydd i ddydd a'i chadw'n glir o sbwriel.

Telir ffi fach am y swydd, sy'n cynnwys rhoi gwybod i Cadw am unrhyw ddifrod neu fandaliaeth a rhoi gwybod i'r heddlu am unrhyw unigolion neu weithgareddau annymunol ar y safle. Ynghyd â chlirio sbwriel, bydd ceidwad yr allweddi yn cadw llygad ar gyflwr yr heneb o ddydd i ddydd.

Sefydlwyd y Castellnewydd ar ddechrau'r 1100au gan Robert Fitz Hamo, arglwydd Normanaidd cyntaf Morgannwg, ac fel cestyll Ogwr a Choety gerllaw, fe'i hadeiladwyd yn wreiddiol o bridd a choed. Ni chafodd ei ailadeiladu gyda cherrig tan ddechrau'r 12fed ganrif. Yn ddiweddarach chwaraeodd y caerau anferth hyn gyda'u llenfuriau a thyrrau cerrig, ran amlwg mewn goresgyniadau wrth i arweinwyr brodorol Cymru ei chael hi'n gynyddol anodd troi llif anorchfygol y Normaniaid.

Ymddengys fod y safle wedi'i ailatgyfnerthu gan Harri II yn yr 1180au, fel y dangosir gan ansawdd rhagorol y gwaith cerrig a'i nodwedd fwyaf trawiadol yw ei ddrws Normanaidd, sy'n dal i fod mewn un darn.

Dywedodd Jayne Rowlands, Pennaeth Gwasanaethau Ymwelwyr a Busnes Cadw, 'Mae'r Castellnewydd yn heneb agored ac mae ar agor i ymwelwyr am ddim. Mae gan geidwad yr allweddi rôl hanfodol i'w chwarae'n lleol drwy sicrhau bod y safle bob amser mewn cyflwr da ac yn edrych ar ei orau i ymwelwyr. Byddai'n gyfle delfrydol i rywun sydd â diddordeb mewn gofalu am heneb wirioneddol ddeniadol ac a fyddai'n falch o ofalu am dreftadaeth y Castellnewydd.'

Os ydych o'r farn y gallwch ateb yr her hon, anfonwch fanylion llawn o'ch profiad diweddar ac unrhyw brofiad perthnasol at Jill Brinkworth, Cadw, Gwasanaethau Ymwelwyr a Busnes, Plas Carew, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QQ neu anfonwch e-bost at: jill.brinkworth@wales.gsi.gov.uk  Dyddiad cau: 26 Hydref 2012.