Cadw a Chymunedau yn Chwilio am y Silwriaid

Dydd Gwener 19 Hydref 2012

Cadw yn gwahodd y gymuned i gymryd rhan mewn archaeoleg

Cadw yn gwahodd y gymuned i gymryd rhan mewn archaeoleg

Mae Cadw yn ymuno â chymunedau i gloddio am brifddinas bosibl llwyth y Silwriaid - y fryngaer o'r Oes Haearn yng Nghoed Llanmelin, Caer-went rhwng 29ain Hydref a 16eg Tachwedd 2012.

Nod Prosiect Cymunedol Llanmelin yw rhoi'r cyfle i aelodau sydd wedi'u hymddieithrio o gymdeithas, nad ydynt yn aml yn cael llawer o gyfleoedd mewn bywyd, i gymryd rhan mewn archeoleg a helpu Cadw i gael gwell dealltwriaeth am un o'i henebion.

Arweinir y cloddiadau gan Cadw gyda chymorth gweithwyr proffesiynol ym maes archeoleg o Archeoleg Cymru. Caiff y gwaith ei gyflawni gan wirfoddolwyr o gymunedau anodd eu cyrraedd gyda'r nod o'u helpu i fagu hunan-barch a hyder yn ogystal â datblygu amrywiaeth eang o sgiliau cyffredinol ac archeolegol.

Dywedodd Dr Caroline Pudney, Archeolegydd Cymunedol i Cadw: 'Mae'r prosiect hwn yn gyffrous iawn o safbwynt allgymorth ac ymgysylltu ond hefyd o safbwynt ymchwil academaidd.  Ai hwn oedd safle prifddinas llwyth y Silwriaid, sef llwyth o'r Oes Haearn a feddiannai de-ddwyrain Cymru cyn y goresgyniad Rhufeinig?

Hoffem wahodd aelodau'r cyhoedd i ddod i ddarganfod hyn! Dewch ar un o'n teithiau dyddiol o'r cloddiadau yn ogystal â'r diwrnod agored, lle bydd llawer o gyfleoedd i chi ddarganfod yr Oes Haearn drwy amrywiaeth o weithgareddau ymarferol.'

Cynhelir y teithiau o 3pm bob dydd a bydd diwrnod agored ddydd Sadwrn 10fed Tachwedd rhwng 10am - 4pm.

Nifer cyfyngedig iawn o lefydd parcio sydd ar y safle felly gofynnwn i bobl sydd am ddod i'r diwrnod agored i barcio yn Sguboriau West Gate, Caer-went, lle bydd bws gwennol am ddim i fynd â phobl i'r cloddiadau ac oddi yno bob 30 munud.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Caroline ar 07854 224533.