Blinc Conwy - Taflu Goleuni Newydd ar henebion Cadw

Dydd Iau 01 Tachwedd 2012

Blinc Conwy - Taflu Goleuni Newydd ar Henebion Cadw

Blinc Conwy - Taflu Goleuni Newydd ar Henebion Cadw

Daeth 20,000 o bobl i Gonwy y penwythnos diwethaf i wylio gŵyl Blinc, a gefnogwyd gan Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.

Tafluniwyd golau ar Gastell Conwy a phlasty Tuduraidd Plas Mawr, dau o safleoedd Cadw, gyda thafluniadau 70 troedfedd o uchder yn trawsnewid Castell Conwy yn sgrin i arddangos gwaith celf digidol cyffrous.

Roedd yr ŵyl eleni wedi'i chyflwyno i gofio am Alan Turing, sefydlydd di-glod y cyfrifiadur a'r dyn a helpodd i ddatrys Codau'r Almaenwyr yn yr 2il Ryfel Byd. Bu Arddangosfa Dyfeisgarwch a Sythwelediad Alan Turing yn rhan o'r deyrnged, gan gyflwyno celf na chaiff ei gweld gan gynulleidfaoedd yn aml.

Ymysg yr uchafbwyntiau roedd Ludic Rooms a oedd yn hynod ryngweithiol, a ysbrydolwyd gan Game of Life Alan Turing - lle gallai ymwelwyr daflunio delweddau 100 troedfedd o uchder ohonynt eu hunain ar adeiladau a defnyddio iPads i drin muriau'r castell. Hefyd creodd Sean Vicary a Steve Knight dafluniadau prydferth mewn du a gwyn, a chafodd y dorf ei swyno gan Neon Epitaph gan y Curaduron Artistig Craig Morrison a Joel Cockrill gyda laserau mawr oedd yn goleuo Castell Conwy a'r ardal o'i amgylch.

Defnyddiwyd Plas Mawr, y plasty Tuduraidd sydd wedi goroesi, fel arwyneb ar gyfer caleidosgop o ddelweddau, a chreodd y beirdd Elizabeth Ashworth a Menna Elfyn a'r artist sain Jobina Tinnemans y cyfeiliant perffaith i Intense Colour Movement gan Craig Morrison a Joel Cockrill.

Dywedodd Lucy O’Donnell, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Ymgysylltu â'r Cyhoedd a Llywodraethu, Cadw; 'Dangosodd sioe Blinc ein henebion mewn goleuni hollol wahanol, ac roedd yn drawiadol a swynol i ymwelwyr.  

Roedd yn bleser gennym gefnogi'r digwyddiad arloesol a chyffrous hwn, a gobeithio y byddwn yn ei weld yn mynd o nerth i nerth yn y dyfodol.'

Ychwanegodd Craig Morrison, Cyd-Guradur Blinc; 'Cymerodd dros 50 o Artistiaid ran yng ngŵyl eleni gan ddangos amrywiaeth eang iawn o syniadau a mynegiant.Roedd yr holl awyrgylch yn gyffrous ac yn orfoleddus ac rydym wrth ein boddau bod cymaint o bobl wedi gwrthsefyll y tywydd i gymryd rhan. Drwy gyflwyno'r ŵyl i Alan Turing gobeithio ein bod wedi llwyddo i amlygu ei bwysigrwydd yn ystod ei Ganmlwyddiant.'