Canfyddiadau’r Ardd – Sioe Deithiol Arteffactau

Dydd Mawrth 20 Tachwedd 2012

Canfyddiadau’r Ardd - Sioe Deithiol Arteffactau

Canfyddiadau’r Ardd - Sioe Deithiol Arteffactau

Mae sioe deithiol archaeoleg am ymweld ag un o safleoedd treftadaeth mwyaf adnabyddus Cymru y mis nesaf i helpu i adnabod arteffactau posibl y mae’r bobl leol wedi dod o hyd iddyn nhw.

Bydd tîm o arbenigwyr archaeoleg a threftadaeth o Cadw a’u partneriaid yn ymweld â Chastell Caernarfon, sy’n Safle Treftadaeth Byd ac yn un o’r 128 o henebion sydd o dan ofal Cadw, i siarad â’r gymuned leol am bwysigrwydd treftadaeth, ac i drafod trysorau lleol sydd wedi dod i’r fei mewn gerddi a pharciau drwy’r ardal.

Bydd y Sioe Deithiol Arteffactau yn cael ei chynnal ddydd Sul 9 Rhagfyr 2012 rhwng 10am a 4pm yng Nghastell Caernarfon.

Mae’r digwyddiad yn cael ei drefnu gan Cadw ac mae’n cynnwys arbenigwyr archaeolegol o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor Bwrdeistref Conwy, Prifysgol Bangor, Archaeoleg CR, ac Archaeoleg EAS. Bydd gwirfoddolwyr o bob un o’r sefydliadau hyn ar gael, ac mae ganddyn nhw arbenigedd eang sy’n amrywio o gyngor ar gadwraeth, canfyddiadau cyffredinol ac adnabod crochenwaith, yr Oes Haearn, archaeoleg Ganoloesol a Chynhanesyddol ac archaeoleg mewn amgueddfeydd ac addysg.

Roedd tref Caernarfon a’r cyffiniau ar un adeg yn ganolfan bwysig yng ngweinyddiaeth y Rhufeiniaid ac mae’n gyfoethog mewn treftadaeth sydd heb weld golau dydd eto. Nod y digwyddiad hwn yw dod â threftadaeth a hanes yn fyw yn y gymuned leol drwy gyfres o weithdai a gweithgareddau ymarferol i bobl o bob oed.

Esboniodd Adele Thackray, Warden Henebion Maes Cadw ‘Mae’r digwyddiad yn gyfle gwych i arbenigwyr ac amaturiaid fel ei gilydd weithio fel ditectifs amser, a’n helpu i ddod o hyd i drysorau hanesyddol o’r gorffennol. Bydd yna weithgareddau archaeolegol drwy’r dydd gan gynnwys blwch cloddio archaeoleg a gweithdai ar gofnodi arteffactau o’r gorffennol.

Mae’n bosibl dod o hyd i arteffactau ym mhobman – hen geiniog welwch chi wrth ichi gerdded y traeth neu rywbeth rhyfedd welwch chi wrth ichi drin yr ardd.

Bydd y digwyddiad yn agoriad llygaid ar ein hanes a’n treftadaeth, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu’r gymuned leol, ac rydyn ni’n eu gwahodd i ddod ag unrhyw bethau difyr y maen nhw wedi dod o hyd iddyn nhw, er mwyn herio’r archaeolegwyr.’

Bydd yna fynediad am ddim i’r castell i bob ymwelydd sy’n dod ag eitem i gael ei harchwilio gan y tîm o archaeolegwyr. Rhaid i bob ymwelydd arall dalu’r pris mynediad arferol i’r castell. Ewch i www.cadw.cymru.gov.uk i gael y manylion.

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yn gweithio i sicrhau amgylchedd hanesyddol hygyrch a ddiogelir yn dda i Gymru.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Adele Thackray, Warden Henebion Maes Cadw, ar 01248 680129 neu anfonwch neges e-bost at Adele.Thackray@cymru.gsi.gov.uk   


Ewch i www.cadw.cymru.gov.uk  chwiliwch am Cadw ar Facebook neu dilynwch @CadwCymru ar Twitter i gael rhagor o newyddion