Llys Esgob yn Gartref i Ŵyl Wyllt Bwyd a Chefn Gwlad

Dydd Mawrth 15 Ionawr 2013

Llys Esgob yn Gartref i Ŵyl Wyllt Bwyd a Chefn Gwlad

Llys Esgob yn Gartref i Ŵyl Wyllt Bwyd a Chefn Gwlad

Mae’r Ŵyl Wyllt Bwyd a Chefn Gwlad wedi cyhoeddi’n ddiweddar ei bod wedi ymuno â Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, i gynnal y nawfed ŵyl yn Llys canoloesol Esgobion Tyddewi. Mae yna ddyddiad newydd hefyd, sef dydd Sadwrn 25 a dydd Sul 26 Mai.

‘Mae’r fenter newydd yma yn llawn cyffro‘, meddai Julia Horton-Powdrill, sylfaenydd a threfnydd yr ŵyl. ‘Mae’n lleoliad hardd a gwefreiddiol, mewn man trawiadol y drws nesaf i Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Rwy’n credu mai dyma’r un cyntaf o safleoedd Cadw i gynnal gŵyl fwyd a’u bod nhw’n edrych ymlaen ati gymaint â ninnau.’

Bydd rhaglen yr ŵyl yn parhau yr un fath ag arfer i raddau helaeth, gan ddathlu bwydydd a chrefftau sy’n deillio o’r byd gwyllt. Bydd yr ŵyl yn dal i ganolbwyntio ar fwydydd a diodydd lleol a chynhyrchion gwych o Gymru. Bydd y cogyddion yn defnyddio cynhwysion gwyllt mewn rhaglen dreigl o arddangosiadau drwy’r penwythnos a chaiff yr ymwelwyr eu gwala o fyrbrydau a phrydau blasus fydd yn cael eu coginio o’u blaen ar y safle hanesyddol.

‘Mae’n ŵyl wyllt a gwirion sy’n parhau’n unigryw yn yr ystyr ei bod wedi cael ei seilio ar draddodiadau a chynhyrchion cefn gwlad, a chwilio am fwydydd gwyllt sydd ar gael i bob un ohonon ni.  Bydd teithiau cerdded ac anerchiadau a gweithdai i bobl o bob oed, a digwyddiadau anarferol eraill hefyd, fel rasys ffuredau a thaflu welis, sy’n ddau hen ffefryn, ond digonedd o bethau newydd hefyd.’

Ar yr un pryd, bydd Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn cynnig gwledd o gyngherddau cerddoriaeth glasurol a chyfoes o dan gyfarwyddyd artistig Daniel Cook, yr Organydd a’r Côr-feistr. Ers 35 mlynedd mae Gŵyl yr Eglwys Gadeiriol, sy’n rhedeg o 24 Mai tan 2 Mehefin, wedi bod yn gyfrifol am ddod â cherddoriaeth glasurol i ben draw’r Gorllewin.

‘Rydyn ni’n cydweithio ar syniadau i gysylltu’r ddwy ŵyl’, meddai Julia, ‘mae’n gyfle gwych i gynnig penwythnos o adloniant amrywiol a bydd yna rywbeth i bawb sy’n ymweld â Thyddewi ar y pryd.’

Ychwanegodd Amanda Canby-Lewis, Prif Geidwad Cadw yn Llys Esgob Tyddewi: ‘Rydyn ni wrth ein bodd ein bod yn rhan o’r digwyddiad unigryw a chyffrous yma am y tro cyntaf eleni, sef digwyddiad a fydd yn cynnig gwir flas Cymru i ymwelwyr ac i’r gymuned leol.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at helpu gyda’r trefniadau ac yn gobeithio y bydd ein partneriaeth â’r Ŵyl Wyllt Bwyd a Chefn Gwlad yn parhau am flynyddoedd.’