Digwyddiad Elusennol Ceir Clasurol ‘Gwibdaith y Gororau’

Dydd Mercher 27 Mawrth 2013

Bydd hanes yn cwrdd â cheir yr oes a fu pan ddaw digwyddiad newydd ym myd y ceir clasurol i Gas-gwent. Ddydd Sul, 14 Ebrill 2013, bydd digwyddiad elusennol ceir clasurol ‘Gwibdaith y Gororau’ yn cynnig cyfle i’r rhai sydd â cherbydau diddorol a chlasurol gymryd rhan mewn gwibdaith ar y ffordd, ac wedyn arddangosfa y tu allan i Gastell Cas-gwent.

Digwyddiad Elusennol Ceir Clasurol ‘Gwibdaith y Gororau’

Digwyddiad Elusennol Ceir Clasurol ‘Gwibdaith y Gororau’

Ar ben hyn, mae Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn cynnig cyfle i ddilynwyr y rali fanteisio ar fynediad i ddau am bris un* i’r castell hardd ar ben y clogwyn.

Castell Cas-gwent sydd â’r drysau castell hynaf yn Ewrop ac mae’n atyniad poblogaidd i ymwelwyr ers dros 200 mlynedd.

Bydd y wibdaith yn dechrau am 10.30am, gan gyrraedd yn ôl yng Nghas-gwent ychydig ar ôl hanner dydd, pan fydd yr arddangosfa’n dechrau, yn rhad ac am ddim er mwyn i ymwelwyr a thrigolion Cas-gwent ddod i edmygu’r ceir a’r bysiau a mwynhau’r adloniant a’r awyrgylch!

Mae yna dâl o £10 am bob car, sy’n cynnwys sticer rali i’r car, te neu goffi am ddim, llyfryn y wibdaith, pecyn o wybodaeth leol, adloniant ac anrhegion eraill, ac mae’r elw i gyd yn mynd i fenter Gweinidogion Stryd Cas-gwent (Elusen Gofrestredig rhif 1142750)

* Dim ond drwy brynu tocyn i’r digwyddiad y cewch chi’r cynnig o fynediad dau am bris un i Gastell Cas-gwent.

Nifer cyfyngedig o leoedd i 100 o geir yn unig sydd ar gael, felly anfonwch eich enw i mewn!

Cysylltwch â v-s-jones@hotmail.com i gael ffurflenni.