Trydar ac ail-drydar - Castell Coch am gynnal gweithdy ar adeiladu blychau nythu

Dydd Gwener 12 Ebrill 2013

Gwneud Blwch Nythu a Thaith Gerdded drwy Goetir

Gwneud Blwch Nythu a Thaith Gerdded drwy Goetir

Mae mwy na dwy filiwn o bobl yn ymweld â’r 128 o safleoedd hanesyddol sydd gan Cadw bob blwyddyn i ddarganfod y storïau y tu ôl i gestyll ac abatai a henebion diwydiannol a chynhanesyddol trawiadol Cymru. Ar ben bod yn strwythurau trawiadol, mae llawer o henebion Cadw hefyd yn gartref i fywyd gwyllt difyr.

Mae dechrau tymor y Gwanwyn yn cyd-fynd â’r cyfnod yn y flwyddyn pan fydd llawer o adar yn dechrau chwilio am le diogel i adeiladu nyth, ac ar ddydd Sul 14 Ebrill bydd Cadw ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent yn annog pobl i ymweld â’r safle i gymryd rhan yn y gweithdy er mwyn adeiladu blychau nythu i annog adar i ddod i’ch gardd.

Mae Castell Coch, y castell tylwyth teg, wedi’i godi ar seiliau canoloesol yng nghanol coedwig ffawydd. Mae’r bont godi’n dal i weithio ac mae’r castell wedi’i ddefnyddio yn ddiweddar gan lawer o raglenni teledu gan gynnwys Dr Who, Merlin a’r Antiques Roadshow.

Ar ôl y gweithdy, gwahoddir yr aelodau i gymryd rhan yn un o deithiau tywys botaneg y castell drwy’r goedwig ffawydd o amgylch Castell Coch, i edrych ar y bywyd gwyllt, y blodau a’r planhigion lleol.

Dywedodd Tom Clarke, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent: 'Mae tyllau nythu naturiol, y mae llawer o rywogaethau o adar yn dibynnu arnyn nhw, yn diflannu wrth i goed gael eu torri ac wrth i hen dai gael eu hadnewyddu, ac felly mae’n fwyfwy pwysig bod pobl yn adeiladu blychau nythu i’w gerddi i helpu i ddiogelu bywyd gwyllt.

Bydd y sesiwn nid yn unig yn gyfle i aelodau’r gweithdy adeiladu rhywbeth i’r ardd, ond bydd hefyd yn creu cartrefi i’r dwsinau o rywogaethau o adar yn y De o’r Titw Tomos Las i Aderyn y To, y Titw Mawr a Chnocell y Cnau.'

Ychwanegodd Lesley Evans, Prif Geidwad Castell Coch: 'Bydd y digwyddiad yn gyfle i’r ymwelwyr a’r bobl leol ddysgu rhywbeth newydd am y bywyd gwyllt sy’n ymweld â’n henebion, a hynny yn erbyn cefndir gwych Castell Coch.'

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal ddydd Sul 14 Ebrill 2013 rhwng 11.00am a 4.00pm. Mae’r prisiau mynediad arferol yn gymwys ac mae yna dâl ychwanegol o £5.00 am y defnyddiau. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael felly cynghorir yr ymwelwyr i gyrraedd yn gynnar er mwyn peidio â chael eu siomi.

I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau, ewch i Gwneud Blwch Nythu a Thaith Gerdded drwy Goetir, chwiliwch am Cadw a Chastell Coch ar Facebook neu dilynwch @CadwCymru ar Twitter.