Adar Ysglyfaethus dros Gastell Conwy

Dydd Mercher 24 Ebrill 2013

Bydd yna wledd i lygaid ymwelwyr â Chastell Conwy dros y chwe wythnos nesaf wrth i adar ysglyfaethus, gan gynnwys hebogau Harris, tylluan fawr, hebog tramor ac eraill hedfan o fewn muriau’r castell.

Bydd Prosiect Hebogau'r Arfordir yn cael ei gynnal yn y castell rhwng 22 Ebrill a 31 Mai 2013, a chaiff ymwelwyr a’r gymuned leol eu gwahodd i nabod y gwahaniaeth rhwng yr adar gwahanol pan fyddan nhw’n hedfan o amgylch tir y castell, a dysgu hefyd am fywyd hebogydd.

Mae Castell Conwy yn un o 128 o henebion o dan ofal Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Cafodd deunyddiau dehongli newydd eu gosod yn y Safle Treftadaeth Byd y llynedd i geisio ymgysylltu’n well â chynulleidfaoedd, a bydd ailgyflwyno crefft yr hebogydd yn datblygu profiad yr ymwelwyr ymhellach. 

Mae gwylanod a cholomennod yn bygwth gwaith cadwraeth yng Nghastell Conwy. Drwy Brosiect Hebogau'r Arfordir mae Cadw yn defnyddio dull traddodiadol i atal rhai o’r adar hyn.

Bydd y prosiect peilot yn cynnig cipolwg ar rywbeth a fyddai wedi cael ei weld yn y castell pan oedd yn ei anterth 700 mlynedd yn ôl. Pan gafodd y castell ei godi roedd yr hebogydd yn arwydd o statws uchel, ac yn cyflawni gwaith anodd.

Dywedodd Neal O’Leary, Pennaeth Cadwraeth Cadw, ‘Conwy yw’r heneb gyntaf i dreialu’r cynllun peilot yma a fydd nid yn unig yn ein helpu i gadw’r Safle Treftadaeth Byd gwych, ond hefyd yn rhoi golygfeydd gwych i’r ymwelwyr a chipolwg hefyd ar fywyd go iawn y castell.

Dyma ddefnyddio dull canoloesol i ddatrys problem fodern, ac os bydd yr arbrawf yn llwyddo fe fydd Cadw yn ei ddefnyddio ar ragor o’i henebion sy’n wynebu problemau nythu tebyg.’

Bydd Prosiect Hebogau'r Arfordir yn rhedeg yng Nghastell Conwy rhwng 9.30am a 3pm, bedwar diwrnod yr wythnos (yn dibynnu ar y tywydd).

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Roy Williams, Prif Geidwad Castell Conwy ar 01492 592358 neu anfonwch neges e-bost at Royston.Williams@Cymru.GSI.Gov.UK.

Y dyddiadau pan fydd Prosiect Hebogau'r Arfordir yng Nghastell Conwy:

Wythnos 1 
• Dydd Llun 22 Ebrill
• Dydd Mawrth 23 Ebrill
• Dydd Iau 25 Ebrill
• Dydd Sadwrn 27 Ebrill

Wythnos 2 
• Dydd Llun 29 Ebrill
• Dydd Mawrth 30 Ebrill
• Dydd Mercher 1 Mai
• Dydd Iau 2 Mai

Wythnos 3 
• Dydd Llun 6 Mai
• Dydd Mawrth 7 Mai
• Dydd Mercher 8 Mai
• Dydd Iau 9 Mai

Wythnos 4 
• Dydd Llun 13 Mai
• Dydd Mawrth 14 Mai
• Dydd Iau 16 Mai
• Dydd Gwener 17 Mai

Wythnos 5 
• Dydd Llun 20 Mai
• Dydd Mawrth 21 Mai
• Dydd Gwener 24 Mai
• Dydd Sadwrn 25 Mai

Wythnos 6 
• Dydd Mawrth 28 Mai
• Dydd Mercher 29 Mai
• Dydd Iau 30 Mai
• Dydd Gwener 31 Mai