Arddangos Hanes Cymru yng Ngŵyl y Gelli

Dydd Gwener 24 Mai 2013

Bu’r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths, yn ymweld â stondin Hanes Cymru - History Wales yng Ngŵyl y Gelli ar 23 Mai i gymryd rhan mewn gweithgareddau llenyddol o dan arweiniad Cadw ac ymuno â thaith o Gastell y Gelli.

Arddangos Hanes Cymru yng Ngŵyl y Gelli

Arddangos Hanes Cymru yng Ngŵyl y Gelli

Bu’r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths, yn ymweld â stondin Hanes Cymru - History Wales yng Ngŵyl y Gelli ar 23 Mai i greu Haiku Treftadaeth – cerdd fer sy'n defnyddio iaith ddelweddol, yn ogystal â mynd ar daith o'r castell trawiadol a lansio cylchgrawn Glo, dathliad o 30 mlynedd ers sefydlu'r Pwll Mawr. Roedd y gweithgareddau'n rhan o gyfres o ddigwyddiadau yn yr ŵyl i hyrwyddo hanes a diwylliant cyfoethog Cymru.

Mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yn arwain partneriaeth Hanes Cymru - History Wales yng Ngŵyl y Gelli rhwng 23 Mai a 2 Mehefin. Mae Hanes Cymru - History Wales yn bartneriaeth rhwng Cadw, Amgueddfa Cymru, y Gymdeithas Tai Hanesyddol a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Dywedodd John Griffiths AC: 'Mae gan Gymru dirlun, hanes a diwylliant cyfoethog ac amrywiol. Mae Gŵyl y Gelli yn rhoi cyfle gwych i arddangos yr hyn sydd gan Gymru i'w gynnig i ymwelwyr. Mae partneriaeth Hanes Cymru - History Wales yn enghraifft berffaith o sut mae sefydliadau gwahanol o fewn y sector treftadaeth ac amgueddfa yn cydweithio i ddiogelu a gwarchod ein hanes er mwynhad cenedlaethau'r dyfodol.'

Mae gweithgareddau eraill Cadw yng Ngŵyl y Gelli yn cynnwys sesiwn Haiku Treftadaeth ar 29 Mai lle yr anogir pobl i ysgrifennu cerdd syml am amgylchedd hanesyddol Cymru,  'Gwneud eich teilsen glai eich hun' ddydd Llun, 27 Mai wedi'i ysbrydoli gan abatai hanesyddol Cymru, 'Creu celf' wedi'i ysbrydoli gan Abaty Glyn y Groes a gaiff ei arwain gan artist preswyl Cadw, Lucy Harvey ddydd Sadwrn 1 Mehefin.

Lucy Harvey yw'r artist preswyl cyntaf a benodwyd mewn partneriaeth rhwng Cadw a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae'r rhaglen breswyl yn rhan o raglen newydd sbon gyda'r nod o ddatblygu arfer artistiaid ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd a chymunedau yn y broses greadigol. Mae'r prosiect artist preswyl yn deillio o ymrwymiad Cadw i weithio gyda'r celfyddydau, fel y nodir yn ei Fframwaith Celfyddydau a Threftadaeth.

Ymysg y gweithgareddau eraill ar y stondin mae:

•  Ddydd Iau 23, ddydd Mawrth 28, a dydd Iau 30 Mai, bydd ymwelwyr yn gallu gwneud eu bathodyn 'tocyn lamp' glowyr eu hunain. Pan oedd glowyr yn mynd o dan y ddaear, roeddent yn gadael eu 'tocynnau lamp' ar eu holau - tocyn yn gyfnewid am lamp diogelwch. Roedd rhifau ac enwau ar y tocynnau hyn.
•  Ddydd Sadwrn, 25 a dydd Gwener 31 Mai, gall ymwelwyr weld Lluniau o'r Awyr!, drwy ddarganfod treftadaeth gyfoethog Cymru o'r awyr gyda chasgliad y Comisiwn Brenhinol o ffotograffau o'r awyr, pot mawr o lud ac awyren bren bedwar troedfedd!
•  Bydd Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru, ar y stondin ddydd Gwener, 24 a dydd Sul, 26 Mai yn rhoi cyfle i ymwelwyr greu croesbwyth wedi'i ysbrydoli gan lenyddiaeth, y gallant fynd ag ef adref.

Am ragor o wybodaeth ac i gymryd rhan yn y digwyddiadau, ewch i stondin Hanes Cymru / History Wales yng Ngŵyl y Gelli rhwng 23 Mai a 2 Mehefin.