Abaty Nedd yn cynnal digwyddiad newydd Hanes Hylaw

Dydd Iau 27 Mehefin 2013

Gwahoddiad gan Abaty Nedd i ddathlu archaeoleg a threftadaeth.

Hanes Hylaw Abaty Nedd

Hanes Hylaw Abaty Nedd

Gwahoddir ymwelwyr a thrigolion lleol i ymuno â Cadw yn Abaty Nedd ddydd Sadwrn, 6 Gorffennaf i ddathlu eu digwyddiad newydd, Hanes Hylaw. 

Mae mwy na dwy filiwn o bobl yn ymweld â’r 129 o safleoedd hanesyddol sydd gan Cadw bob blwyddyn i ddarganfod y storïau dramatig y tu ôl i gestyll, abatai a henebion diwydiannol a chynhanesyddol gwych Cymru. Mae yna storïau difyr iawn am frwydrau drwy’r canrifoedd i’w datgelu.

Ar 6 Gorffennaf gwahoddir teuluoedd i gymryd cam yn ôl mewn amser ac ymuno â’r digwyddiad crefftau traddodiadol yma mewn lleoliad godidog.

Bydd adfeilion gwych Abaty Nedd yn atseinio â seiniau bywyd yr oesoedd canol – o waith maen i droelli gwlân a gwehyddu basgedi wrth i’r safle groesawu ei ddigwyddiad crefftau traddodiadol ‘Hanes Hylaw’.  Drwy ddangos amryw o grefftau treftadaeth, bydd y digwyddiad yn dod â’r cyfnod canoloesol yn fyw â seiniau ac arogleuon ac mae’n cynnig cyfle i bobl brofi a dod i nabod crefftau treftadaeth ar dir yr abaty.

Bydd arbenigwyr yn dangos medrau sy’n ymestyn nôl i gyfnod y Sistersiaid yng Nghymru a chaiff yr ymwelwyr roi cynnig ar rai o’r rhain eu hunain, diolch i weithgareddau ymarferol sy’n cynnwys gweithdai seramig canoloesol a cherfio carreg sebon. Gwahoddir yr ymwelwyr hefyd i ymuno â thaith gerdded yng nghwmni arbenigydd i ddysgu am eu harchaeoleg leol gydag Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg a Gwent.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: 'Mae Abaty Nedd yn heneb wirioneddol odidog ac mae ganddo hanes hir a diddorol. Fel rhan o’r digwyddiad ‘Hanes Hylaw’ newydd bydd Cadw yn dod â’r hanes yma’n fyw drwy gynnig cyfleoedd i amrywiaeth mawr o bobl gymryd rhan yn eu treftadaeth a dysgu rhywbeth newydd, mewn ffyrdd newydd a hwyliog.

Mae cymryd rhan mewn digwyddiad crefftau treftadaeth fel hyn yn gyfle i Cadw ddod â hanes ac archaeoleg i gynulleidfa ehangach ac i galon y gymuned.'

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn, 6 Gorffennaf rhwng 10.30am a 4.30pm.  Mynediad am ddim. Bydd lluniaeth ar gael. I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau, ewch i www.cadw.cymru.gov.uk, chwiliwch am Cadw ar Facebook neu dilynwch @CadwCymru ar Twitter.