Nadolig Charles Dickens yng Nghastell Coch

Dydd Iau 14 Tachwedd 2013

Angen seibiant o'ch siopa Dolig? Awydd gwneud rhywbeth ychydig yn wahanol dros yr ŵyl?            

Castell Coch

Castell Coch

Dewch i Gastell Coch ar 13 a 14 Rhagfyr am noson anghonfensiynol o ddarlleniadau o weithiau Nadoligaidd adnabyddus, a llai adnabyddus, Charles Dickens at yr digwyddiad Nadolig gyda Dickens

Teithiwch yn ôl i 1850 i gwrdd â'n gwesteion arbennig - John Jarndyce o Bleak House a Betsey Trotwood o David Copperfield - a fydd yn galw heibio ‘yn y cnawd’ i ddyfynnu o waith y storïwr bendigedig hwn.

Cewch wrando ar eu cellwair a'u sylwadau doniol wrth iddynt ddarllen o straeon fel The Pickwick Papers, The Christmas Tree ac A Christmas Carol, yn ogystal â darllen erthyglau papur newydd o’r cyfnod. Datgelodd Dickens eu methiannau i'r cyhoedd, a dyma eu cyfle nhw i daro'n ôl - gyda hiwmor da ac edmygedd annwyl!

Pan ddaw'r hanesion gwych i ben, gallwch orffen y noson mewn swper Fictoraidd go iawn yn Neuadd Wledda Castell Coch. Mae'n wledd na ddylid ei cholli!

Mae tocynnau ar gyfer y nosweithiau arbennig hyn yn £30 y pen ar gyfer y darlleniadau a'r swper, neu'n £12 ar gyfer y darlleniadau'n unig. Mae nifer y tocynnau yn gyfyngedig. I archebu ffoniwch y castell ar 029 2081 0101.

Am ragor o wybodaeth am hyn a digwyddiadau eraill dros y Nadolig, ewch i'r adran Digwyddiadau, chwiliwch am Cadw ar Facebook neu dilynwch @CadwCymru ar Twitter.