Cydnabod Biniau Copr Amlwch

Dydd Mercher 03 Ebrill 2013

Cydnabod Biniau Copr Amlwch

Cydnabod Biniau Copr Amlwch

Heddiw, llongyfarchwyd canolfan dreftadaeth newydd i ymwelwyr yn Amlwch am gyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr dreftadaeth. Mae’r ganolfan yn adrodd yr hanes am gyfnod Ynys Môn yn brif gynhyrchydd copr y byd.

Mae’r Deyrnas Gopr, a agorodd y llynedd ac sydd wedi derbyn £460,000 o raglen adfywio Môn a Menai Llywodraeth Cymru a £94,000 gan Cadw, ynghyd â chefnogaeth gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, wedi’i rhoi ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Treftadaeth ac Amgueddfeydd y Guardian 2013. Mae’n un o bum atyniad, o 500 o ymgeiswyr, i gael eu rhoi ar y rhestr fer a dyma’r unig un o Gymru.

Mae’r wobr yn cael ei rhoi i’r atyniad treftadaeth neu amgueddfa sydd fwyaf tebygol o fod wedi ysbrydoli ymwelwyr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Dylai fod yn enghraifft wych o sut i ymgysylltu â chynulleidfaoedd ac ymwelwyr.  

Dywedodd Carl Sargeant, y Gweinidog Adfywio: 'Mae’n gamp aruthrol cael eich cydnabod fel hyn lai na blwyddyn ar ôl agor. Mae’r ganolfan yn ffordd arloesol a chyffrous o warchod treftadaeth Ynys Môn ac adrodd ei stori. Bydd hefyd yn chwarae rôl bwysig yn y gwaith o hybu’r diwydiant twristiaeth ar yr ynys.'

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: 'Hoffwn longyfarch Menter Môn a’r Deyrnas Gopr am mai dyma’r unig atyniad yng Nghymru i gael ei rhoi ar y rhestr fer. Mae’n adrodd hanes Mynydd Parys, y dref a’r porthladd ac mae’n ased gwerthfawr yn yr ardal.'

Mae’r ganolfan, sydd wedi’i datblygu gan Fenter Môn ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Dreftadaeth Amlwch, yn rhan o brosiect mawr i warchod a hyrwyddo treftadaeth ddiwydiannol, gymdeithasol ac amgylcheddol Mynydd Parys a gogledd-ddwyrain Ynys Môn. Mae hwn yn un o 24 o gynlluniau i elwa ar Brosiect Twristiaeth Treftadaeth Cadw sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Bydd y cyhoedd nawr yn gallu pleidleisio o blaid yr atyniad buddugol a gaiff ei gyhoeddi yng Ngwobrau Treftadaeth ac Amgueddfeydd 2013. Dyma’r atyniadau eraill sydd ar y rhestr fer:

Dorking Museum and Heritage Centre, Surrey

Grant Museum of Zoology, London

Museum of London, City of London

Stow Maries Aerodrome, Essex