Cyfnod cau blynyddol Castell Coch

Dydd Gwener 13 Rhagfyr 2013

Castell Coch

Castell Coch

Bydd Castell Coch ar gau rhwng 1 Ionawr a 30 Ionawr, gan gynnwys y dyddiadau hynny. Bydd gwaith addurno a chynnal a chadw yn mynd rhagddo yn ystod y cyfnod hwn. Eleni, caiff grisiau Tŵr y Gorthwr eu peintio a'u glanhau yn drylwyr.

Yn ystod y cyfnod hwn, beth am ymweld â Chastell Caerffili sydd gerllaw.