Haf o Shakespeare yng Nghastell Caernarfon a Chastell Conwy

Dydd Gwener 23 Awst 2013

Bydd y cwmni theatr awyr agored, The Lord Chamberlain’s Men, wrthi yr wythnos hon (29, 30 a 31 Awst) yn perfformio ei gynhyrchiad dynion yn unig o gomedi boblogaidd Shakespeare, As You Like It, yn nau o gestyll mwyaf ysblennydd gogledd Cymru.

As You Like It

As You Like It

Mae'r cynhyrchiad yn rhan o daith y cwmni theatr ledled Cymru, sy'n cynnwys ymweliadau â phum safle hanesyddol o dan ofal Cadw. Cynhelir perfformiadau yng Nghastell Caernarfon ddydd Iau, 29 Awst ac yng Nghastell Conwy ddydd Gwener 30 a dydd Sadwrn 31 Awst, gyda phob sioe yn dechrau am 7.30pm.

Mae'r ddrama yn dilyn hynt Rosalind, merch dug a gafodd ei alltudio, sy'n syrthio mewn cariad ag Orlando mewn brwydr reslo. Ond mae ewythr meddiannol Rosalind, sy'n genfigennus o'i phoblogrwydd, yn ei halltudio o'r llys. Gan wisgo fel bachgen fel bod neb yn ei hadnabod, aiff i chwilio am ei thad a'i gyfeillion yng Nghoedwig Arden. Yno, mae'n cyfarfod ag Orlando unwaith eto a, chan gymryd arni fod yn ddyn ifanc, mae'n rhoi cyngor carwriaethol iddo.

Gyda brodyr cwerylgar, clowniau, gwerinwyr digrif, rhamant, bygythiadau o farwolaeth, diangfeydd a hyd yn oed frwydr reslo, mae rhywbeth at ddant pawb. Ymunwch â'r actorion ar eu taith ledled Cymru gan wylio dramâu Shakespeare yn cael eu perfformio fel y rhagwelodd y Bardd hwy gyntaf, gyda chast o ddynion yn unig, gwisgoedd traddodiadol a chaneuon a dawnsiau o Oes Elisabeth.

Dywedodd Mark Puddle, sylfaenydd a chyfarwyddwr creadigol y cwmni theatr: ‘Mae cefndir coetir y ddrama yn cydweddu i'r dim â mawredd eithriadol safleoedd hanesyddol a chestyll Cadw. Mae As You Like It yn cyfuno antur, comedi a rhamant, a bydd y stori yn fwy ysblennydd byth yng nghysgodion Castell Conwy a Chastell Caernarfon.’

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: ‘Mae treftadaeth adeiledig Cymru yn darparu golygfeydd dramatig, ac mae perfformiadau awyr agored o'r fath yn helpu i ddod â'r henebion yn fyw i amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd eu mwynhau.

‘Mae Cadw wedi cynnal rhaglen ardderchog o ddigwyddiadau yn ystod yr haf sydd wedi llwyddo i ddenu ymwelwyr newydd ac wedi annog pobl leol i ymweld â'r henebion ar garreg eu drws.’

Cynhelir cynhyrchiad cwmni The Lord Chamberlain’s Men o As You Like It am 7.30pm ddydd Iau 29ain Awst yng Nghastell Caernarfon, ac am 7.30pm ddydd Gwener 30ain a dydd Sadwrn 31ain Awst yng Nghastell Conwy.

Mae croeso i ymwelwyr ddod â phicnic gyda hwy i'r digwyddiad.