Cadw’n ymuno â’r Wythnos Adrodd Straeon Genedlaethol

Dydd Mercher 15 Ionawr 2014

Wythnos Adrodd Straeon Genedlaethol

Wythnos Adrodd Straeon Genedlaethol

Bydd pedwar ar ddeg o henebion Cymreig ysblennydd yn lleoliadau ar gyfer adrodd chwedlau, mythau a straeon wrth i Cadw – gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, ddathlu’r Wythnos Adrodd Straeon Genedlaethol (Dydd Sadwrn, Chwefror 1 – Dydd Sadwrn, Chwefror 8).

Ddydd Sul, Chwefror 2, bydd storïwyr yn dod â’u chwedlau’n fyw yn amgylchedd hudol rhai o henebion mwyaf poblogaidd Cymru.

Mae’r safleoedd fydd yn cymryd rhan yn cynnwys Llys Tre-tŵr, Abaty Tyndyrn, Llys Esgob Tyddewi, Gwaith Haearn Blaenafon, Cae’r Gors a Baddonau Rhufeinig Caerllion.

Bydd straeon canoloesol hefyd yn cael eu hadrodd mewn cestyll gan gynnwys Castell Coch a’r rhai yng Nghydweli, Dinbych, Conwy, Cas-gwent, Caerffili, Caernarfon a Biwmares.

Mae pob siaradwr yn frwdfrydig iawn dros ddiwylliant Cymreig a byddant yn  defnyddio’u sgiliau yn yr hen grefft o adrodd straeon i ddweud hanes cyffrous yr henebion.  

O straeon yn seiliedig ar farddoniaeth Gymraeg i chwedlau mytholegol o’r Mabinogi, bydd pob digwyddiad yn dod â’r henebion yn fyw mewn ffordd hwyliog sy’n ennyn diddordeb, gan hefyd gynorthwyo ymwelwyr i gael gwell dealltwriaeth o hanes cyfoethog Cymru.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: “Mae dros 2.5 miliwn o bobl yn ymweld â safleoedd cadw bob blwyddyn ac mae’r Wythnos Adrodd Straeon Genedlaethol yn gyfle perffaith i roi llwyfan i rai o’r miloedd o straeon sy’n aros i gael eu darganfod yn ein safleoedd.

“Mae’r digwyddiadau hefyd yn cefnogi ymgyrch llythrennedd Llywodraeth Cymru Rho Amser i Ddarllen, sy’n anelu at godi ymwybyddiaeth o fanteision darllen gyda phlentyn am ddim ond 10 munud y dydd.

“Mae adrodd straeon yn ffordd wych o ddal dychymyg plentyn ac ysbrydoli hoffter o straeon a darllen o oedran cynnar.”

Ychwanegodd Ffion Reynolds, rheolwr Ymgysylltu â’r Cyhoedd a’r Iaith Gymraeg Cadw:
“Rydym yn gwahodd ymwelwyr a’r gymuned leol i ymuno â ni yn ystod yr Wythnos Adrodd Straeon Genedlaethol i ddathlu diwylliant a threftadaeth Gymreig yn rhai o’n henebion rhyfeddol.

“Gobeithiwn, drwy rannu’r straeon a’r cymeriadau lliwgar sy’n gysylltiedig â safleoedd Cadw y bydd pobl yn cael eu hysbrydoli i archwilio a mwynhau eu safleoedd Cadw yn lleol.”

Cynhelir y digwyddiadau Ddydd Sul, Chwefror 2 o 11am hyd 4pm.

Bydd y tâl mynediad arferol i’r safleoedd yn berthnasol.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy fynd i Dod o hyd i ddigwyddiad.