Henebion Cadw yn troi'n gymdeithasol

Dydd Mercher 27 Chwefror 2013

Henebion Cadw yn troi'n gymdeithasol

Henebion Cadw yn troi'n gymdeithasol

Mae safleoedd Facebook a Twitter Cadw wedi bod yn denu mwy a mwy o ddilynwyr, i'r graddau bod llawer o henebion unigol Cadw bellach wedi sefydlu tudalennau Twitter a Facebook.

Felly yn ogystal â dilyn @cadwwales a @cadwcymru ar Twitter, gallwch nawr hefyd ddilyn:
@Harlech_Castle
@Tretower_Court
@Caerphilly_Cadw
@LampheyPalace
@KidwellyCastle
@LaugharneCastle
@RugChapel
@CaernarfonCadw
@DenbighCastle
@ConwyCastle
@RaglanCastle
@Plas_Mawr
@BeaumarisCastle
@StrataFlorida
@cilgerrancastle
@BishopsPalace1
@Chepstow_Cadw
@CricciethCastle

Mae'r tudalennau Facebook sydd ar gael yn cynnwys Cadw, Castell Biwmares, Gwaith Haearn Blaenafon, Castell Caernarfon, Castell Coch, Castell Cas-gwent, Castell Cilgerran, Castell Conwy, Castell Dinbych, Llys yr Esgob Llandyfái, Castell Rhaglan, Abaty Ystrad Fflur, Llys a Chastell Tre-tŵr a'r Castell Gwyn, a bydd mwy cyn bo hir.

Byddem yn falch o glywed gennych. Beth am drydar a phostio eich lluniau a rhannu treftadaeth ysblennydd Cymru â'r byd!