Cyhoeddi enillydd Gêm Siâp Cadw

Dydd Mercher 04 Rhagfyr 2013

Yn ddiweddar, bu Cadw yn annog ymwelwyr i gydio mewn papur a phensel a rhoi cynnig ar fod yn greadigol yn ystod ymgyrch mis Hydref ar y thema ‘Lluniwch Yfory’ i ategu Darlun Mawr 2013.

Ymgais yw’r Darlun Mawr i gael mwy o bobl i dynnu llun, a defnyddio hyn fel ffordd i bobl archwilio'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol. P'un a ydych yn rhoi cynnig arni am y tro cyntaf neu'n hen law ar dynnu llun, mae'r Darlun Mawr yn addas beth bynnag fo'ch gallu — tynnu llun sy'n bwysig!

Eleni bu holl safleoedd Cadw sydd â staff ledled Cymru yn cymryd rhan yn y cynllun drwy wahodd ymwelwyr i ymuno â chystadleuaeth ‘Gêm Siâp Cadw’ i gael cyfle i ennill gwerth £100 o ddeunyddiau celf.

Syniad y gystadleuaeth oedd annog ymwelwyr i ystyried y gorffennol o’u cwmpas a gorffen llun ar y thema ‘Lluniwch Yfory’ gan rag-weld sut y gallai safle treftadaeth edrych ymhen 20, 50 neu 100 mlynedd.

Roedd y daflen tynnu llun yn defnyddio delwedd abstract o fwa eiconig Abaty Ystrad-fflur yng Ngheredigion yn fan cychwyn, a daeth ystod anferth o gynigion i law.

Yr enillydd oedd Amy Tyler, 10 oed, o Eastleigh yn Hampshire, gyda’i chynnig hi, sef atyniad ymwelwyr ‘Parc Cenedlaethol Hen Bont Hafren’.

Dywedodd Amy: ‘Ystrad-fflur yw fy hoff safle Cadw achos dwi wedi bod yna sawl gwaith a dwi’n hoffi’r teils; dwi wedi gwneud un fy hunan hyd yn oed. Beth wnaeth imi dynnu llun yr Hen Bont Hafren oedd bod y teulu yn siarad am beth i dynnu llun ohono a dwedodd Mam fod pobl yn cael picnic bob blwyddyn ar Bont y Porth Aur. Cofies i ein bod ni wedi gweld yr hen bont ar y ffordd i Gymru a phenderfynes i dynnu llun o bobl yn cael picnic arni.’

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: ‘Mae Cadw yn croesawu mwy na 2.5 miliwn o ymwelwyr i’w 129 o safleoedd hanesyddol bob blwyddyn a nod ymgyrch y Darlun Mawr eleni oedd tanio dychymyg cynulleidfaoedd newydd. Drwy annog mwy o bobl i gymryd rhan mewn treftadaeth a’r celfyddydau, gobeithio y bydd storïau difyr Cymru’n cael eu cadw’n fyw a’u trosglwyddo i genedlaethau’r dyfodol.’