Safleoedd Cadw ar agor ar gyfer y gwanwyn

Dydd Mercher 27 Chwefror 2013

Safleoedd Cadw ar agor ar gyfer y gwanwyn

Safleoedd Cadw ar agor ar gyfer y gwanwyn

Marchogion a rhyfelwyr - ydych chi'n barod? Gostyngwch y bont godi wrth i henebion Cadw baratoi i ailagor ar gyfer y gwanwyn.

Ar ddydd Gwener y Groglith 29 Mawrth 2013, bydd y safleoedd canlynol yn ailagor ar ôl bod ar gau dros y gaeaf: Castell Talacharn, Castell Oxwich, Castell Rhuddlan, Capel y Rug a Hen Eglwys y Plwyf Llangar.

Bydd safleoedd eraill a oedd ar agor am gyfnodau cyfyngedig yn ystod y gaeaf yn ailagor yn llawn, yn cynnwys Gwaith Haearn Blaenafon, Castell Cilgerran, Castell Cricieth, Castell Dinbych, Llys yr Esgob Llandyfái, Amgueddfa Cerrig Margam, Plas Mawr y Tŷ Trefol o oes Elisabeth , Abaty Ystrad Fflur, Llys a Chastell Tre-tŵr ac Abaty Glyn y Groes. Disgwylir i'r Castell Gwyn ailagor hefyd yn dilyn rhaglen gadwraeth a gwaith diogelwch llwyddiannus, tra bydd ein safleoedd mwy a oedd wedi parhau ar agor yn ystod y gaeaf yn ymestyn eu horiau agor.

Mae nifer o ddigwyddiadau gwych wedi'u cynllunio ar gyfer gwyliau'r Pasg. O helfâu wyau Pasg a pheintio wyau Pasg i deithiau tywys ym Maddonau Rhufeinig Caerllion a Chastell Caerffili, gallwch fod yn siwr fod rhywbeth at ddant pawb.

Mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru, mae Cadw eleni yn cychwyn ar brosiect newydd cyffrous - artist preswyl yn Abaty Glyn y Groes, ger Llangollen. Bydd artist lleol, Lucy Harvey, yn trawsffurfio profiadau ymwelwyr yn yr abaty drwy herio'r ddelwedd draddodiadol a'r canfyddiad o dreftadaeth. Bydd yn gwneud hyn drwy osodiadau celf a fydd yn ysbrydoli ein staff a'n hymwelwyr i feddwl am ein henebion mewn ffordd wahanol - mae'n rhaid eu gweld!

Mae mwy na dwy filiwn o bobl yn ymweld â 128 o safleoedd hanesyddol Cadw bob blwyddyn i ddarganfod y straeon dramatig sy'n gysylltiedig â chestyll, abatai, henebion diwydiannol a chynhanesyddol ysblenydd Cymru. Mae straeon diddorol tu hwnt am frwydrau dros y canrifoedd i'w darganfod.

Dywedodd Jayne Rowlands, Pennaeth Gwasanaethau Ymwelwyr a Busnes; 'Mae'r ceidwaid a minnau yn edrych ymlaen at ailagor ein safleoedd. Mae gennym ddigwyddiadau a gweithgareddau gwych ar y gweill ar gyfer gweddill 2013. Prynwch eich Tocyn Crwydro er mwyn darganfod hanes a threftadaeth Cymru heddiw.'

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am amseroedd agor a phrisiau mynediad ewch i adran Diwrnodau Allan gwefan Cadw neu ffoniwch Cadw ar 01443 336000.