Teithiau Tywys am ddim ym Maddonau Caer Rufeinig Caerllion

Dydd Gwener 15 Chwefror 2013

Mae gwahoddiad yn cael ei estyn i ymwelwyr a thrigolion lleol i Gaerllion ddydd Sadwrn, 30 Mawrth i fwynhau teithiau tywys llawn gwybodaeth o amgylch y baddonau, yr amffitheatr a’r barics a hynny yn rhad ac am ddim, yng nghwmni’r tywysydd gwybodus lleol, Bob Trett.

Mae mwy na dwy filiwn o bobl yn ymweld â’r 128 o safleoedd hanesyddol sydd gan Cadw bob blwyddyn i ddarganfod y storïau dramatig y tu ôl i safleoedd hanesyddol a henebion trawiadol Cymru. Mae yna storïau gwefreiddiol drwy’r canrifoedd i’w datgelu.

Mae tref Caerllion yn gartref i safle 50-erw Caer Lleng Rufeinig Isca, sef canolfan barhaol Ail Leng Awgwstws ym Mhrydain o ryw 75OC ymlaen.  Mae olion helaeth wedi goroesi yma o faddonau, amffitheatr, barics a waliau’r gaer.

Bydd y teithiau tywys am ddim yn gyfle i’r ymwelwyr gamu yn ôl mewn amser, a dysgu am hanes ac arferion y gangen bwysig yma o Ymherodraeth Rhufain, i gyd yng nghwmni tywysydd gwybodus iawn.  Bydd Bob Trett yn cynnal teithiau o amgylch adrannau’r safle o dan do ac yn yr awyr agored, gan roi cipolwg ar fywyd milwr Rhufeinig bron 2000 o flynyddoedd yn ôl.

Dywedodd Doug Warren, Gwarcheidwad Baddonau Caer Caerllion: “Mae’n hanes ni yng Nghymru yn frith o storïau anhygoel o bob cyfnod gwahanol, ac mae Cadw wedi creu rhaglen o ddigwyddiadau eleni i ddod â’r storïau hyn yn fyw i’r ymwelwyr. Ar ôl ymweld â ni, rwy’n siŵr y bydd yr ymwelwyr yn dweud, os ca i led-ddyfynnu Caius Julius Caesar, - mi ddes i, mi weles i, mi fwynheues i!”

Bydd y teithiau’n cael eu cynnal ddydd Sadwrn, 30 Mawrth am 11am, 1pm a 3pm, a bydd pob un yn para am ryw awr a hanner. Mae’r teithiau’n dechrau yn adeilad y baddonau, ar y Stryd Fawr yng nghanol Caerllion, ac mae’r daith a’r mynediad i’r safle ar gael yn rhad ac am ddim.  I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau, chwiliwch am Cadw ar Facebook neu dilynwch @CadwCymru ar Twitter.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â’r gwarcheidwad Julia Hawley ar 01633 422518 neu Julia.Hawley@Cymru.GSI.Gov.UK