Castell Caernarfon yn cynnal digwyddiad 'Cestyll, Barddoniaeth a Cherddoriaeth'

Dydd Mercher 27 Chwefror 2013

Castell Caernarfon yn cynnal digwyddiad 'Cestyll, Barddoniaeth a Cherddoriaeth'

Castell Caernarfon yn cynnal digwyddiad 'Cestyll, Barddoniaeth a Cherddoriaeth'

Caiff caneuon gwerin a cherddi wedi'u hysgrifennu gan blant lleol eu perfformio mewn digwyddiad yng Nghastell Caernarfon ddydd Sul, 3 Mawrth am 2pm.

Crëwyd y gwaith, a baratowyd ar gyfer Gŵyl Cerddoriaeth Newydd Bangor, gan y plant mewn cyfres o weithdai a gynhaliwyd ym mis Ionawr a mis Chwefror, a chaiff ei berfformio mewn digwyddiad rhagarweiniol yn y castell cyn yr ŵyl wythnos o hyd.

Cafodd y gweithdai eu rhedeg gan y bardd Cymraeg Eurig Salisbury a'r cyfansoddwr Dewi Ellis Jones gyda phlant lleol o Ysgol Gynradd Dolbadarn, Llanberis ac Ysgol Gynradd yr Hendre, Caernarfon, a'r nod oedd annog creadigrwydd ymhlith plant ysgol. Ysbrydolwyd y gwaith gan hanes cestyll Gogledd Cymru, a'i enw yw 'Cestyll, Barddoniaeth a Cherddoriaeth.'

Mae Gŵyl Cerddoriaeth Newydd Bangor yn ddathliad blynyddol o gerddoriaeth newydd a chyfoes a gynhelir eleni rhwng 9 a 14 Mawrth. Prif amcanion yr ŵyl yw rhoi'r cyfle i'r cyhoedd brofi cerddoriaeth gyfoes a dysgu amdani; comisiynu a pherfformio gweithiau newydd gan gyfansoddwyr amrywiol; galluogi disgyblion ysgol, myfyrwyr ac aelodau'r cyhoedd i gyfansoddi a pherfformio cerddoriaeth newydd; ac archwilio'r tueddiadau a'r datblygiadau diweddaraf ym maes cyfansoddi cyfoes. I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.bnmf.co.uk

Caiff 'Cestyll, Barddoniaeth a Cherddoriaeth' ei berfformio yng Nghastell Caernarfon ddydd Sul, 3 Mawrth am 2pm ac yn Eglwys Penrallt, Bangor ddydd Llun, 11 Mawrth am 7.30pm.

Mae Cadw yn cynnig taith dywys arbennig o'r castell i'r rhai a fydd yn rhan o'r perfformiad, i'w galluogi i ddysgu am rai o straeon difyr yr heneb sy'n ganrifoedd oed.

Dywedodd Tristian Jones, Prif Geidwad Castell Caernarfon: 'Mae'n bleser gennym gynnal y digwyddiad hwn a fydd yn rhoi 'cipolwg cyntaf' ar y gwaith a luniwyd gan blant lleol o Gaernarfon a'r cyffiniau.

Rydym yn awyddus i ddenu mwy o ymwelwyr o'r gymuned leol, nad yw llawer ohonynt wedi ymweld â'r henebion ar garreg eu drws, ac rydym yn mwynhau cymryd rhan mewn rhaglenni gydag ysgolion lleol a chynnal y digwyddiadau cymunedol ardderchog hyn.'

Mae Castell Caernarfon yn un o'r 128 o safleoedd sydd dan ofal Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Mae mwy na dwy filiwn o bobl yn ymweld â safleoedd Cadw bob blwyddyn i ddarganfod y straeon dramatig sy'n gysylltiedig â safleoedd hanesyddol a henebion ysblennydd Cymru. Mae straeon diddorol tu hwnt dros y canrifoedd i'w darganfod.