Comisiwn i artistiaid — Castell Caerffili

Dydd Gwener 22 Tachwedd 2013

Hoffai Cadw gomisiynu artist i gynhyrchu clwydi a rhwystrau deongliadol i’r fynedfa i ymwelwyr yng Nghastell Caerffili.

 • Castell Caerffili

  Castell Caerffili

 • Castell Caerffili

  Castell Caerffili

 • Castell Caerffili

  Castell Caerffili

 • Castell Caerffili

  Castell Caerffili

Diben y comisiwn yw creu dehongliad artistig gweledol a fydd yn cyflwyno storïau’r castell i’r ymwelwyr a chreu croeso sy’n gyson â statws yr heneb.  

Rhaid i artistiaid sydd am wneud cais am y comisiwn ddarparu C.V., llythyr ymgeisio, ac wyth delwedd o gomisiynau diweddar. Rhaid anfon y cynigion i David Penberthy, Pennaeth Dehongli Cadw, drwy’r e-bost neu’r post erbyn hanner dydd dydd Llun 9 Rhagfyr 2013.

Gellir cael manylion llawn drwy lawrlwytho briff y comisiwn.