Disgyblion dawnus Caerffili yn cipio gwobrau ffilm

Dydd Mercher 26 Hydref 2011

Crochanau a Ffwrneisi

Crochanau a Ffwrneisi

Yn seremoni wobrwyo First Films, llwyddodd y ffilm 'My Dead Love' a grëwyd gan bobl ifanc o Gaerffili i ennill y wobr am y Cyfarwyddo Celfyddydol gorau a daeth yn gydradd gyntaf am wobr ffilm orau'r gynulleidfa.

Bu disgyblion o Ysgolion Gyfun y Coed-duon, Pontllanfraith, Rhisga ac Oakdale yn gweithio ar y ffilm ac mae'n rhan o Brosiect Awen Olympiad Diwylliannol 2012.

Dywedodd Cydlynydd Prosiect Awen, Louise Ralph ‘Gall y disgyblion fod yn falch iawn o'r wobr hon sy'n cydnabod yr oriau hirfaith a'r ymdrech a wnaethant i greu darn o waith o safon.’

Mae Gwobrau a chyfleoedd sgrinio First Films yn cydnabod creadigrwydd a gwaith caled gwneuthurwyr ffilm ifanc yng Nghasnewydd a'r cyffiniau, ac fe'u dyfarnwyd gan rai o'r gwneuthurwyr ffilm gorau yng Nghymru mewn categori cystadleuol.

Cafodd y prosiect ei reoli gan Wasanaeth Datblygu Celfyddydau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a'i weithredu gan Zoom Cymru. Mae'r Gwasanaeth Datblygu Celfyddydau am ddechrau prosiect parhaus ar gyfer pobl ifanc Bwrdeistref Sirol Caerffili - bydd Ffilm Awen Film yn cynnal gweithdai addysg ffilm yn rheolaidd, a bydd cyfle i fynd i weithdai ffilm a sesiynau technegol a chreadigol.

Er mwyn bod yn rhan ohono, boed drwy gynnig cyngor, bod yn bartner neu gymryd rhan, cysylltwch â Gwasanaeth Datblygu Celfyddydau Caerffili yn artsdevelopment@caerphilly.gov.uk