Galw holl ddilynwyr Doctor Who!

Dydd Gwener 13 Rhagfyr 2013

Dyma’ch cyfle i ennill mynediad am ddim i sawl lleoliad ffilmio yng Nghymru dan reolaeth Cadw.

Mae gennym bum tocyn crwydro 3 diwrnod i’r teulu ar gael. Dyma’r cyfle i ddilynwyr brwd Doctor Who weld y safleoedd lle ffilmiwyd episodau fel Vampires of Venice a Day of the Doctor.

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw gwylio’r fideo hwn, ei rewi ar 1.05, ac enwi’r lleoliad hwn.

Dyma gliw, defnyddiwyd y lleoliad hwn i ffilmio Vampires of Venice.

Rhowch eich ateb i ni ar Facebook neu drwy drydar #CadwWho — ac ychwanegwch enw eich hoff bennod o gyfresi Doctor Who hefyd!

Byddwn yn dewis pump ateb ar hap ar ddydd Gwener 20 Rhagfyr.

Mae’r telerau a’r amodau llawn

 • Pum tocyn crwydro 3 diwrnod i’r teulu i'w hennill.  Ni cheir arian yn gyfnewid am y gwobrau.
 • Dewisir y pum enillydd ar hap.
 • Bydd y gystadleuaeth yn cau am hanner dydd ar 20 Rhagfyr 2013.
 • Gall ymgeiswyr ychwanegu eu hatebion ar dudalen Facebook swyddogol Cadw, neu eu rhoi ar Twitter gan ddefnyddio’r hashtag #CadwWho.
 • Mae'r enillydd (enillwyr) yn cytuno i ni ddefnyddio ei enw, ffotograff a datgelu'r wlad y mae’n byw ynddi a bydd yn cytuno i unrhyw gais rhesymol arall gan Cadw yn ymwneud â’r cyhoeddusrwydd a ddaw yn sgil ennill gwobr.
 • Ni chaiff ceisiadau amhriodol neu anweddus eu cynnwys yn y gystadleuaeth.
 • Mae'r gystadleuaeth ar agor i ddinasyddion y DU ac eithrio gweithwyr Cadw, Llywodraeth Cymru a sefydliadau cysylltiedig eraill (a'u teuluoedd).
 • Ni dderbynnir cyfrifoldeb am unrhyw gynigion a gaiff eu colli, eu difetha, neu sy'n hwyr yn cyrraedd oherwydd gwallau cyfrifiadurol wrth eu hanfon.
 • Cyflwynir y gwobrau yn amodol ar argaeledd a thelerau ac amodau cyflenwr y wobr.
 • Os na fydd y wobr ar gael, mae'r hyrwyddwr yn cadw'r hawl i gynnig gwobr amgen o'r un gwerth neu ddrutach. 
 • Gwneir ymdrechion rhesymol i gysylltu â'r enillydd (enillwyr).  Os na ellir cysylltu â'r enillydd (enillwyr) neu os na all gydymffurfio â'r telerau a'r amodau hyn, mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i gynnig y wobr i'r ymgeisydd cymwys nesaf, neu os caiff y digwyddiad hyrwyddo ei feirniadu mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i gynnig y wobr i'r ail-orau a ddewiswyd gan yr un beirniaid.
 • Gall peidio ag ymateb a/neu ddarparu cyfeiriad, neu fethu â bodloni'r gofynion cymhwyso olygu na fyddwch yn cael y wobr.
 • Lle y bo'n briodol, bydd penderfyniad y beirniaid yn derfynol yn seiliedig ar y meini prawf a bennwyd yn y deunydd hyrwyddo a ni dderbynnir unrhyw ohebiaeth am y penderfyniad hwn.
 • Yr Hyrwyddwr yw Cadw, Llywodraeth Cymru, Plas Carew, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, CF15 7QQ.