Castell Coch yn aros ar agor yn ystod gwaith atgyweirio hanfodol

Dydd Mercher 18 Medi 2013

Mae gwaith cadwraeth ac atgyweirio brys yn mynd rhagddo i do Oriel Castell Coch — ond mae'r safle poblogaidd dal ar agor i ymwelwyr ac yn parhau i gynnal derbyniadau fel arfer.

Oriel Castell Coch

Oriel Castell Coch

Cychwynnodd y contract i atgyweirio to Oriel Castell Coch ar 16 Medi 2013 a disgwylir i'r gwaith ddod i ben ar 20 Rhagfyr 2013.

Yn ystod y cyfnod 14 wythnos hwn, bydd contractwr to penodedig yn gosod teils newydd yn lle rhai sydd wedi torri ar y crib a'r to, ac yn atgyweirio'r pren a'r landeri leinin plwm.

I roi amgylchedd gwaith diogel sy'n gwrthsefyll y tywydd i'r contractwr, bydd dalennau a sgaffaldiau yn gorchuddio to'r Oriel yn ystod y cyfnod hwn.

Bydd rhan o'r iard fewnol sy'n union o dan yr Oriel hefyd yn cael ei chau am resymau diogelwch, ac i sicrhau bod gan y contractwr fynediad ac ardal i gadw deunyddiau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gwaith atgyweirio yng Nghastell Coch, gallwch e-bostio ceidwaid y safle yn castellcoch@wales.gsi.gov.uk. Gallwch hefyd ddilyn Castell Coch ar Twitter yn @Castell_Coch.