Gostyngiadau Gŵyl Dinefwr i'r sawl sy'n archebu tocynnau cyntaf i'r felin ac aelodau Cadw

Dydd Iau 28 Tachwedd 2013

Bydd Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr, y mae canmoliaeth fawr iddi, yn dychwelyd ym mis Mehefin 2014 — a chaiff y sawl sy'n archebu tocynnau cyntaf i'r felin ac aelodau Cadw gyfle i arbed arian ar eu tocynnau.

Castell Dinefwr

Castell Dinefwr

Mae Cadw yn ymuno â threfnydd y digwyddiad, Llenyddiaeth Cymru a'r partneriaid presennol, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, i ddod â'r ŵyl eclectig i Barc Dinefwr — a Chastell Dinefwr — o ddydd Gwener 20 i ddydd Sul 22 Mehefin 2014.

Bydd rhestr y perfformwyr ar gyfer gŵyl 2014, a gyhoeddir yn gynnar yn y flwyddyn newydd , yn cynnwys nofelwyr, beirdd perfformio, awduron llyfrau plant, cantorion a cherddorion a sgriptwyr llwyddiannus — yn ogystal â llu o berfformiadau ymylol a fydd yn sicr o apelio at gynulleidfaoedd hen ac ifanc.

Cynnig y cyntaf i'r felin

O ddydd Gwener 29 Tachwedd 2013, gall unrhyw un archebu tocyn penwythnos i oedolyn cyntaf i'r felin am bris gostyngol o £45 — £20 yn rhatach na phris llawn tocyn penwythnos i oedolyn.

Yn ogystal, os byddwch yn archebu tocyn cyntaf i'r felin cyn dydd Mercher 25 Rhagfyr 2013, cewch becyn rhodd llawn cynnyrch lleol wrth gyrraedd yr ŵyl (un fesul trafodyn).

Cynnig i aelodau Cadw

Caiff aelodau Cadw gyfle pellach i gael gostyngiad ar docynnau penwythnos a thocynnau dydd pan fydd y tocynnau ar werth yn gyffredinol o ddydd Sadwrn 1 Mawrth 2014.

Bydd tocyn penwythnos i oedolyn yn costio £55 i aelodau Cadw (£10 yn rhatach na'r pris llawn), tra bydd tocyn diwrnod ar gyfer y dydd Gwener neu'r dydd Sul yn costio £20 (£5 yn rhatach na'r pris llawn) a thocyn diwrnod ar gyfer y dydd Sadwrn yn costio £30 (£5 yn rhatach na'r pris llawn).

Manylion llawn a gwybodaeth am archebu

Gallwch gael manylion llawn am brisiau tocynnau — a gwybodaeth am sut i'w harchebu — ar dudalen Tocynnau gwefan Gŵyl Dinefwr.

Gwybodaeth am Ŵyl Lenyddiaeth Dinefwr

Mae'r ŵyl ddwyieithog hon, a lansiwyd yn 2012, yn cyflwyno cymysgedd eclectig o lenyddiaeth, cerddoriaeth, comedi, gweithgareddau i blant a llwybrau cerdded. Ymhlith y perfformwyr yn 2012 roedd y cerddorion Gruff Rhys ac Emmy the Great, y digrifwr Josie Long a'r bardd Wendy Cope.

Yn ystod gŵyl 2014, bydd Castell mawreddog Dinefwr (un o safleoedd Cadw) yn llwyfan i amryw ddigwyddiadau a gweithgareddau. Noder y bydd y safle ar gau i ymwelwyr o ddydd Gwener yr 20 i ddydd Llun yr 23 o Fehefin 2014.

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr — a dilynwch yr ŵyl ar Twitter a Facebook i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y rhai a fydd yn perfformio.