Hwyl yr Helfa Wyau Pasg yng Nghastell Caerffili!

Dydd Iau 28 Mawrth 2013

Disgwylir gweld ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd yn ymlwybro i Gastell Caerffili ar ddydd Sul y Pasg i ymuno yn hwyl yr helfa wyau Pasg.

Hwyl yr Helfa Wyau Pasg yng Nghastell Caerffili!

Hwyl yr Helfa Wyau Pasg yng Nghastell Caerffili!

Bydd taflenni o weithgareddau ar gael i’r plant, gyda chliwiau ar wasgar ar hyd tir y castell i’r 250 o ymwelwyr ifanc cyntaf ddod o hyd iddyn nhw er mwyn ennill gwobr gan bwni’r Pasg!

Gwahoddir teuluoedd i ymuno yn yr arlwy rhwng 11am a 4pm, a’r cyntaf i’r felin fydd hi o ran y cyfle i ennill gwobrau.

Castell Caerffili yw un o’r 128 o safleoedd sydd o dan ofal Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, ac mae’n denu 100,000 o ymwelwyr bob blwyddyn. Caerffili yw’r castell mwyaf yng Nghymru, ac mae’n ymddangos yn rheolaidd mewn ffilmiau a chyfresi mawr ar y teledu, gan gynnwys Doctor Who.

Dywedodd Tony Payne, Prif Geidwad Castell Caerffili: 'Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu teuluoedd i’r safle ar ddydd Sul y Pasg, i ddathlu dechrau tymor newydd y Gwanwyn.

Bwriad yr helfa wyau Pasg yw annog plant i grwydro i bob twll a chornel yn y castell a hynny mewn ffordd hwyliog a chyffrous, ac annog y plant a’u rhieni i ddysgu mwy am yr heneb drawiadol.'

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal ddydd Sul, 31 Mawrth rhwng 11am a 4pm.  Gallwch brynu tocynnau ar y diwrnod a hynny am bris mynediad arferol y castell. Nifer cyfyngedig o 250 o leoedd sydd ar gael ar yr Helfa Wyau Pasg, ac mae’r ymwelwyr yn cael eu hannog i gyrraedd y castell yn gynnar i osgoi cael eu siomi.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â Chastell Caerffili drwy ffonio 029 2088 3143.