O filwyr Rhufain i GIs America – Gŵyl Archaeoleg ddifyr yn dod â hanes yn fyw

Dydd Mercher 26 Mehefin 2013

Mae Cadw a’u partneriaid unwaith eto’n cymryd rhan yn yr Ŵyl Archaeoleg sy’n para am bythefnos ac sy’n cynnig rhywbeth i’r teulu i gyd.

O filwyr Rhufain i GIs America – Gŵyl Archaeoleg ddifyr yn dod â hanes yn fyw

O filwyr Rhufain i GIs America – Gŵyl Archaeoleg ddifyr yn dod â hanes yn fyw

Mae’r ŵyl yn cael ei chydlynu gan Gyngor Archaeoleg Prydain ac mae digwyddiadau difyr Cadw eleni yn rhoi cyfle ichi flasu bywyd y Rhufeiniaid, datrys dirgelwch canoloesol a chamu nôl mewn amser i wersyll o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Y digwyddiadau sy’n cael eu cynnal gan Cadw yn ystod yr ŵyl yw:

Ymosodiad Rhufeinig! Caer Rufeinig Segontium, 13-14 Gorffennaf
Cloddio Castell Coch Canoloesol: Cyrch Victoraidd, 22-24 Gorffennaf
Diwrnod Dirgel Canoloesol, Castell Caerffili, 25 Gorffennaf
Y Fyddin a'r 40au, Llys yr Esgob yn Llandyfái, 27-28 Gorffennaf.

Fel rhan o’r Ŵyl Archaeoleg, bydd Gŵyl Celf a Chrefft Treftadaeth Cadw yn rhoi cyfle i’r ymwelwyr roi cynnig ar grefftau hynafol eu hunain, dehongli hanes drwy gelf a dysgu gan arbenigwyr ar hanes. Ewch i’r afael â’ch treftadaeth mewn heneb yn agos i chi!

Lleoliadau a dyddiadau’r Ŵyl Celf a Chrefft Treftadaeth:

Castell Biwmares, 22 Gorffennaf
Castell Talacharn, 23 Gorffennaf
Castell Rhuddlan, 23 Gorffennaf
Castell Dinbych, 24 Gorffennaf
Llys Tret ŵ r, 24 Gorffennaf
Plas Mawr, 25 Gorffennaf
Abaty Tyndyrn, 26 Gorffennaf

Mae llawer mwy yn digwydd ledled Cymru gan gynnwys digwyddiadau’r Ŵyl Archaeoleg sy’n cael eu rhedeg gan Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Mae gwybodaeth am y digwyddiadau hyn ar gael ar wefan yr
Wyl Archaeoleg .