Safleoedd Cadw — oriau agor dros y Nadolig 2013

Dydd Llun 23 Rhagfyr 2013

Neilltuwch amser dros wyliau'r Nadolig i ymweld â'n henebion godidog.

Castell Carreg Cennen

Castell Carreg Cennen

Bydd safleoedd Cadw ar gau ar 24, 25, 26 Rhagfyr ac 1 Ionawr — ac eithrio Castell Carreg Cennen, a fydd ar agor ar 24 Rhagfyr, 26 Rhagfyr ac 1 Ionawr.

Fodd bynnag, bydd y rhan fwyaf o safleoedd ar agor rhwng 27 a 31 Rhagfyr.  Beth am fynd am dro Nadoligaidd i un o'r safleoedd heb staff safle heb staff — neu fwynhau diwrnod allan mewn heneb bwysig fel Castell Conwy, Castell Caerffili neu Abaty Tyndyrn?

Er mwyn ei gwneud yn hawdd i chi drefnu eich taith, dyma restr o safleoedd Cadw â staff a fydd ar agor rhwng 27 a 31 Rhagfyr. (Cliciwch yma i weld enw'r safle a'r oriau agor llawn.)

Bydd llawer o safleoedd am ddim a heb staff hefyd ar agor rhwng 27 a 31 Rhagfyr. Gweler yr adran Dyddiau Allan am fanylion y meini hirion hyfryd a'r adfeilion rhamantus sy'n lleoliadau delfrydol os ydych am fynd i grwydro dros y Nadolig.

Noder y bydd pob safle Cadw ar gau ar 1 Ionawr 2014. Bydd oriau agor y gaeaf yn ailddechrau ar 2 Ionawr — ac eithrio Castell Coch, a fydd ar gau ar gyfer gwaith addurno a chynnal a chadw.