Oriau llawen yn safleoedd Cadw’r Nadolig hwn

Dydd Mercher 23 Hydref 2013

Bydd ymwelwyr â rhai o safleoedd hanesyddol mwyaf dramatig Cymru’n cael croeso llawen y Nadolig hwn wrth i Cadw — gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yn amrywio o ganu carolau traddodiadol a chreu torchau i wyliau i’r teulu ac ogofau Santa.

Siôn Corn

Siôn Corn

Bydd Castell Caerffili’n cynnal ei sioe Nadolig flynyddol, Ffair Nadolig Caerffili. Gwahoddir ymwelwyr i ddod draw i ddathlu un o ddigwyddiadau mwyaf y flwyddyn yng Nghastell Caerffili. Bydd y digwyddiad poblogaidd eleni’n cynnwys sioeau canoloesol, stondinau bwyd a diod amheuthun, stondinau Nadolig gyda chrefftau canoloesol, gweithgareddau hwyliog i blant ac ymweliad gan Siôn Corn. Bydd ysbryd y Nadolig yn siŵr o gael ei gynnau yma.

Er mwyn ein helpu i baratoi ar gyfer y Nadolig, mae Castell Coch a Phlas Mawr yn cynnal Gweithdai Creu Torchau Nadoligaidd. Gall ymwelwyr ymuno â’r gweithdy i greu torchau naturiol ac addurniadau tymhorol eraill, gyda’r cyfan wedi’i wneud o ddeunyddiau naturiol.

Mae Castell Coch hefyd yn cynnal ei Noson gyda Dickens flynyddol. Ceir cyfle i fwynhau amrywiol ddarlleniadau o waith Charles Dickens, gyda swper bwffe Oes Fictoria tymhorol i ddilyn yn y neuadd loddest.

Bydd Gwaith Haearn Blaenafon yn tywys ymwelwyr ar daith drwy Nadoligau’r gorffennol yn ei ddigwyddiad Nadolig yn y Gwaith Haearn. Bydd straeon yn cael eu hadrodd a cherddoriaeth dymhorol yn cael ei chwarae ym mythynnod Stack Square. Ceir ymddangosiad arbennig hefyd gan deuluoedd Coal House y BBC. Byddant yn rhannu eu hatgofion o’u cyfnod yn y bythynnod. Ac mae croeso i’r creadigol yn eich mysg ymuno â Gweithdy’r Corachod i greu addurniadau Nadoligaidd, a bydd Siôn Corn yno i wrando ar eich dyheadau tymhorol.

Yng Nghastell Biwmares, caiff ymwelwyr flasu Nadolig Oes Fictoria traddodiadol. Bydd diwrnod o garolau Nadolig a charolau Plygain, ynghyd â lluniaeth tymhorol, yn dod ag ysbryd y Nadolig i gapel y castell gydol y diwrnod.

Ac yng Nghastell Rhaglan, bydd y drysau yn agor am noson o siopa hwyr pan fydd ymwelwyr yn cael dewis o blith cyfoeth o anrhegion arbennig ac anghyffredin yn siop rhoddion y castell.

Digwyddiadau Nadoligaidd Cadw