Coeden Farddoniaeth Castell Talacharn yn ysbrydoli penillion gan ymwelwyr

Dydd Gwener 23 Awst 2013

Degawdau ar ôl i Dylan Thomas ddisgrifio Castell Talacharn yn 'frown fel tylluanod' yn ei gerdd enwog Poem in October, mae'r gaer hynafol unwaith eto yn ysbrydoli ymwelwyr i ysgrifennu — a gadael 'deilen' delynegol y gall eraill ei mwynhau.

Y Goeden Farddoniaeth yng Nghastell Talacharn

Y Goeden Farddoniaeth yng Nghastell Talacharn

Caiff ymwelwyr Castell Talacharn eu hannog i gofnodi eu hargraffiadau o'r safle mewn pennill a'i ychwanegu at Goeden Farddoniaeth yn y gerddi.

Mae staff Cadw yn y castell wedi bod yn casglu cerddi drwy haf 2013 ac yn parhau i wneud hynny yn ystod 2014, fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant geni Dylan Thomas (Dylan Thomas 100).

Cerdd a wnaeth argraff
Mae ymwelwyr o bob oedran wedi bod yn gwneud cerddi, a'r gwaith hwn gan Jessica Doran, 13 oed, a wnaeth argraff ar Brif Geidwad y castell yn benodol.

Tall brick walls,
Hide secrets within,
And up a staircase we begin.

We come to a room,
Echoing inside,
No cloth on the walls,
No spaces to hide!

What secrets lie here?
What have these walls seen?
What would they tell us about people who have been?

The walls haven’t said much,
As we descend,
And even if they did,
Would we know what they meant?

As people leave,
And the castle shuts down,
The walls begin talking,
About the secrets they have found.

Prosiect Cerdd ym mis Hydref
Yn ogystal â'r prosiect Coeden Farddoniaeth, bydd staff Cadw yng Nghastell Talacharn yn gweithio gyda thair ysgol gynradd leol i ddatblygu cyflwyniadau o farddoniaeth, gwaith celf a chyfryngau digidol am Dalacharn, y môr, tirwedd yr ardal a Dylan Thomas - y cyfan wedi'i ysbrydoli gan gerdd Thomas, Poem in October.

Caiff y gweithiau eu defnyddio yng Ngŵyl Barddoniaeth a Ffilm Cadw, a gaiff ei gynnal yn y castell rhwng 6 a 8 Mehefin 2014.

Dylan Thomas 100
Gŵyl broffil uchel yw Dylan Thomas 100, sy'n nodi canmlwyddiant geni Dylan Thomas yn 2014.

Mae Llywodraeth Cymru yn arwain y gwaith o gydlynu gweithgareddau yng Nghymru, ynghyd â'i phartneriaid: Cyngor Celfyddydau Cymru, British Council, Cyngor Sir Gaerfyrddin, Cyngor Sir Ceredigion, Dinas a Sir Abertawe a Cadw. Nod pob partner yw sicrhau bod yr ŵyl yn sicrhau buddiannau o ran addysg, diwylliant a thwristiaeth cyn, yn ystod ac ar ôl 2014.

Am ragor o wybodaeth am yr ŵyl a digwyddiadau ledled Cymru yn 2014, ewch i dylanthomas100.org neu dilynwch dylanthomas100.org ar Facebook a Twitter.