Plant lleol yn profi bywyd y Rhufeiniaid

Dydd Iau 21 Mawrth 2013

Ymwelodd plant o Ysgol Maesincla, Caernarfon, â Chaer Rufeinig Segontium ar 14 Mawrth 2013, gan deithio 2000 o flynyddoedd yn ôl mewn amser a phrofi bywyd rhywun o Rufain.

Plant lleol yn profi bywyd y Rhufeiniaid

Plant lleol yn profi bywyd y Rhufeiniaid

Dechreuodd y digwyddiad yn y bore pan ddaeth staff addysg Rufeinig i’r ysgol, ac yn y prynhawn teithiodd y plant mewn bws i eglwys gerllaw lle cawson nhw eu listio yn y fyddin a gorymdeithio i’r gaer ei hun.

Mae’r Diwrnod o Brofiadau Rhufeinig yn rhan o raglen Cadw ‘Newid Pethe’. Menter gan Lywodraeth Cymru yw Newid Pethe ac mae’n anelu at ddod o hyd i ffyrdd newydd i annog pobl ifanc a’u teuluoedd, yn enwedig y rhai o gefndir llai breintiedig, i ymwneud ag amgueddfeydd, archifau, llyfrgelloedd a mannau hanesyddol

Wedi cyrraedd Caer Rufeinig Segontium, cafodd y plant daith dywys gan Rhys Mwyn, yr arweinydd teithiau a’r archaeolegydd adnabyddus, a fu’n dysgu’r plant am y Rhufeiniaid wrth iddyn nhw symud o amgylch y safle. Fe fuon nhw hefyd yn gwneud ymarferion y fyddin ac yn creu ffurfiannau milwrol, gan gymryd rhan mewn gweithgareddau fel blasu teisennau Rhufeinig ac ail-gread milwrol Rhufeinig gan roi cynnig ar arfwisgoedd a hyfforddiant milwrol a listio ym myddin Rhufain.

Yn ystod y dydd roedd y gaer o dan ofal staff Rhufeinig, a chafodd y cyhoedd eu gwahodd hefyd i ddod i weld yr arfogwr, i drin a thrafod copïau o ddarganfyddiadau ac i siarad ag archaeolegwyr ar y safle.

Dywedodd Erin Robinson, Rheolwr Addysg Gydol Oes Cadw yn y Gogledd: “Roedd hwn yn gyfle gwych i ddod â’r cyfnod pwysig yma mewn hanes yn fyw i blant lleol sy’n byw yn nhref Rufeinig Caernarfon.

Drwy gyfrwng yr ail-greadau, yr hyfforddiant a hyd yn oed y cyfle i flasu bwyd tebyg i fwyd y cyfnod, roedden ni’n gobeithio rhoi profiad i’w gofio i’r plant, i’w helpu i ddysgu am eu hanes lleol mewn ffordd ddifyr iawn.’

Dion, 10 oed: 'Roedd y diwrnod yn hwyl achos ein bod ni wedi dysgu cymaint a chael martsio efo’r Rhufeiniaid yng nghaer Segontium sy’n agos i’r ysgol.'

Elin, 10 oed: 'Mi fuon ni’n martsio, yn gwisgo arfwisg a chael ceiniog o dâl ar y diwedd. Dan ni wedi dysgu yn yr ysgol am y Celtiaid a rŵan dwi wedi dysgu llawer am y Rhufeiniaid oedd â’u caer nhw yng Nghaernarfon.'

Ychwanegodd Nia Dukes, athrawes yn Ysgol Maesincla: ‘Roedd hi’n wirioneddol wych cael y ffordd ymarferol iawn yma o ddysgu am y Rhufeiniaid, yn enwedig am fod y plant yn gallu cysylltu hynny efo’u hardal nhw. Mae’r plant yn dod i Gaer Rufeinig Segontium i chwarae, ond maen nhw’n gwybod bellach pam mae’r gaer yma.’