Cynnau Ffagl ar gyfer Dathliadau Jiwbilî y Frenhines

Dydd Mawrth 27 Mawrth 2012

Cynnau Ffagl ar gyfer Dathliadau Jiwbilî y Frenhines

Cynnau Ffagl ar gyfer Dathliadau Jiwbilî y Frenhines

Fel rhan o ddathliadau Jiwbilî Ddeimwnt Ei Mawrhydi y Frenhines, caiff cyfres o ffaglau eu cynnau ledled y DU. Yn 2002, cafodd dros 1,800 o ffaglau eu cynnau fel rhan o Jiwbilî Aur y Frenhines. Yn 2012 y bwriad yw cynnau hyd yn oed mwy, gyda 2012 o ffaglau'n cael eu cynnau. Bydd Ei Mawrhydi yn cynnau'r Ffagl Genedlaethol ddydd Llun 4 Mehefin.

Os hoffech gymryd rhan a chynnau ffagl yn eich ardal chi, bydd Cadw'n ystyried ceisiadau i ddefnyddio ein henebion ar gyfer Ffaglau Tŵr Eglwys. Yn anffodus ni allwn ganiatáu Ffaglau Coelcerth.
I gael pecyn cais anfonwch e-bost at Susan Barnes yn yr adran Gwasanaethau Ymwelwyr a Busnes cyn 15 Ebrill 2012: susan.barnes@wales.gsi.gov.uk

Cofiwch y bydd hefyd angen i chi wneud cais ffurfiol i Ffaglau Jiwbilî Ddeimwnt y Frenhines yn www.diamondjubileebeacons.co.uk